Menu

Fundusz pożyczkowy na modernizację nieruchomości - bezpłatne spotkanie

Fundusz pożyczkowy dla MŚP w ramach projektu JEREMIE – modernizacja nieruchomości.

Od dnia 13.11.2018 rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego - Pożyczka na Modernizację Nieruchomości dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w ramach projektu JEREMIE. Na spotkaniu zostaną omówione szczegółowo możliwości udzielenia pożyczki, warunki oraz wszelkie kwestie formalne.

Środa 14 listopada | godz. 14.00
siedziba Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Narutowicza 34, 90-135 Łódź, parter

Środki można wykorzystać na:
| remont, renowację, modernizację lub odbudowę budynków lub obiektów oraz ich adaptację do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,

| prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku zabytków (odpowiednio – obiektów historycznych),

| renowację całości lub części budynków obejmującą inwestycje w zakresie instalacji technicznych budynku, działania w zakresie oszczędności energetycznej, odnowienie głównych elementów konstrukcji budynku,

| zakup nieruchomości zabudowanej w celu wykonania prac, o których mowa powyżej.

Do kogo adresowane jest spotkanie?
| Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Prowadzący:
Karolina Cendrowska
- Departament Pożyczek i Poręczeń ŁARR S.A.

| Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
| Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 13 listopada drogą mailową:
biuro@izba.lodz.pl

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl