Menu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z realizacją Projektu pn. „PRACA W CENTRUM-program typu outplacement w województwie łódzkim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usługi szkoleniowej w ramach zadania 2 Szkolenia zawodowe w okresie październik 2017 - czerwiec 2018 roku na terenie województwa łódzkiego wybrano najkorzystniejszą ofertę:

cz. I Prawo jazdy kat. BE + egzamin zewnętrzny  - brak ofert

cz. II Prawo jazdy kat. D + egzamin zewnętrzny – brak ofert

cz. III Prawo jazdy kat. CE + egzamin zewnętrzny – brak ofert

cz. IV Instruktor prawa jazdy + egzamin zewnętrzny – brak ofert

cz. V Spawanie MIG/MAG (MIG, metoda 131) + aktywnych (MAG, metoda 135)  + egzamin zewnętrzny – – brak ofert

cz. VI Spawanie TIG (metoda 141) + egzamin zewnętrzny – brak ofert

cz. VII Wózki widłowe + egzamin zewnętrzny – brak ofert

cz. VIII Szkolenie z wózków jezdniowych: Kategoria IWJO - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, w tym specjalizowanych (uprawnienia UDT) + egzamin zewnętrzny : Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak, 92-517 Łódź, ul. Gorkiego 91/66

cz. IX Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie + egzamin zewnętrzny – brak ofert
cz. X Zwrotniczy + egzamin zewnętrzny – brak ofert

cz. XI KADRY I PŁACE + egzamin zewnętrzny (poziom podstawowy) – brak ofert

 

Do pobrania:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/ZK/RPLD.10.02.02-10-0009/16

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl