Menu

Inwestycje, doradztwo, internacjonalizacja. Jak uzyskać dofinansowanie? Jak je zaplanować i zrealizować?

Inwestycje w środki trwałe, budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego, pozyskanie nowych klientów zagranicznych – spotkanie z firmą „Pieniądze dla biznesu” – najlepsze miejsce dla przedsiębiorcy!

Jeśli chcesz wiedzieć:
| jak pozyskać środki na rozbudowę parku maszynowego,
| jak zdobyć nowe rynki eksportowe,
| jak rozwijać ofertę produktową/usługową oraz wzmacniać konkurencyjność przedsiębiorstwa,
| jak uzyskać środki na opracowanie nowego produktu wraz z jego wdrożeniem,
| jak zapewnić środki na wkład własny na inwestycje,

zapraszamy na spotkanie z firmą „Pieniądze dla biznesu” w ŁIPH – udział bezpłatny!

Czwartek 6 września | godz. 10.00 - 12.00
siedziba Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Narutowicza 34, 90-135 Łódź, parter


Do kogo adresowane jest spotkanie?
| właściciele firm, kadra zarządzająca przedsiębiorstwem, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, kierownicy produkcji, dyrektorzy działów B+R oraz rozwoju przedsiębiorstw.

Co oferuje spotkanie?
| spotkanie ma na celu pokazanie możliwości dofinansowania przedsiębiorstw ze środków UE. Spotkanie będzie praktycznym warsztatem, podczas którego uczestnicy będą mogli przedstawiać swoje plany dotyczące rozwoju przedsiębiorstw, a eksperci wypowiedzieć się w sprawie możliwości ich sfinansowania.

Wartość dodana, czyli co zyskasz biorąc udział?
| dowiesz się, jakie są obecnie możliwości dotyczące wsparcia dla Twojej firmy i w jakim zakresie.

Prowadzący warsztat – wspólnicy firmy „Pieniądze dla biznesu” Szymałkowska Aleksandrow Sp. j.:
Anna Szymałkowska - absolwent studiów Executive MBA,  ekspert w zakresie pozyskiwania funduszy ze środków UE na projekty inwestycyjne oraz badawczo - rozwojowe z portfelem ponad 400 mln pozyskanych dotacji. Anna posiada kilkunastoletnie doświadczenie w  pozyskiwaniu środków unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw  (od 2003 r) zdobyte w pracy w renomowanych firmach doradczych.
Stanisław Aleksandrow – doktorant na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, ekspert w zakresie projektów innowacyjnych, współpracy B+R oraz międzynarodowej, dyrektor projektów w Departamencie Innowacji CBI Pro-Akademia. Posiada certyfikację Prince oraz Agile. Kierownik Zespołu ds. ujednolicenia procesów biznesowych w PGE Dystrybucja S.A. Specjalista w zakresie zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE.

| Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
| Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 5 września do godz. 12.00 drogą mailową: biuro@izba.lodz.pl

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl