Menu

Konferencja EE-METAL | 17 stycznia 2019

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. oraz MP Polskie Klastry Sp. z o.o. – koordynator Klastra Metalowego METALIKA zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji podsumowującej międzynarodowy projekt finansowany w ramach Programu Ramowego UE w zakresie Badań Naukowych i Innowacji Horyzont 2020.

Applying energy efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry (EE-METAL)

Konferencja odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 r. w Hotelu Focus w Łodzi przy ul. Łąkowej 23/25. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00. Rejestracja od godziny 09:30.

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa objęła patronat nad wydarzeniem.

Podczas konferencji Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. oraz MP Polskie Klastry Sp. z o.o., jako polscy partnerzy projektu EE-METAL przedstawią wyniki projektu i omówią wypracowane w jego ramach rozwiązania mogące stanowić wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw sektora metalowo-maszynowego w realizacji przedsięwzięć związanych z oszczędzaniem energii, w tym m.in.:

  • Metodologię audytu energetycznego dostosowaną do specyfiki MŚP branży metalowo-maszynowej,
  • Metodologię wdrażania i adaptacji normy ISO 50001 w przedsiębiorstwach sektora metalowego,
  • Bazę najlepszych dostępnych technik (BAT) stosowanych w sektorze MMA.

 

Ponadto przedstawiciele przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z angażowaniem się w działania w ramach projektu, a zaproszeni goście zaprezentują przykłady rozwiązań energooszczędnych do zastosowania w MŚP oraz sposoby ich finansowania.

Program wydarzenia dostepny jest na stronie:
https://www.ee-metal.com/wp-content/uploads/2018/12/17.01.2019_ramowy-program.pdf

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Na zgłoszenia czekamy do 14 stycznia 2019 r.

Rejestracji można dokonać  > > > tutaj < < <

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl