Menu

Łódzka Rewita - nowy projekt dla osób pozostających bez pracy startuje w październiku

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Łodzi wraz z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową otrzymało w konkursie na wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych 1,5 mln zł na realizację projektu „Łódzka Rewita”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości wśród pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Łodzi z obszaru rewitalizacji przez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Łodzi pochodzących z obszaru rewitalizacji miasta (zarówno zamieszkujących teren rewitalizowany, jak też osób przeniesionych z związku z rewitalizacją) w wieku od 30. roku życia, pozostających bez pracy i równocześnie znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: 

  • osób po 50 roku życia, 
  • kobiet, 
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • o niskich kwalifikacjach,
  • osób niepełnosprawnych.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestników:

  • szkolenia z zakresu przedsiębiorczości;
  • udzielanie jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 25 tys. zł dotacji);
  • udzielenie wparcia pomostowego finansowego w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej i przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego do 12 miesiąca prowadzenia firmy w wysokości do 1,5 tys. miesięcznie;
  • indywidualne doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresu prawa, finansów, księgowości, podatków.

Wnioski o dotacje będą przyjmowane od października br. w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej UMŁ.

Szczegóły wkrótce na naszej stronie w zakładce PROJEKTY UE.

Do pobrania:
> OBSZAR REWITALIZOWANY - ADRESY

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl