Menu

Misja Gospodarcza do Tanzanii

Szanowni Państwo,

W dniach 8-15 września 2018 r. Krajowa Izba Gospodarcza planuje organizację Misji Gospodarczej do Tanzanii. 

Wyjazd skierowany jest do firm z szeroko pojętej branży wodnej, zainteresowanych wejściem na rynek tanzański.

W dniach 12-13 września br. w stolicy Tanzanii Dodomie, OECD i polskie  Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy współpracy z administracją tanzańską organizuje naukowo-eksperckie seminarium poświęcone strategii dla wody w Tanzanii. Celem seminarium jest wskazanie, w jaki sposób Polska i OECD mogłyby wesprzeć Tanzanię w rozwiązywaniu problemów związanych z wodą i przyczynić się do wdrożenia skutecznych i wydajnych reform polityki w zakresie sektora wody w Tanzanii.

Seminarium stanowić będzie forum dla wymiany doświadczeń i pokazania dobrych praktyk.

Wezmą w nim udział przedstawiciele władz tanzańskich szczebla krajowego i lokalnego zaangażowani w tematykę około wodną, w tym ministerstwa, w których kompetencjach znajdują się kwestie związane z wodą, leśnictwem, środowiskiem, użytkowaniem gruntów, planowaniem urbanistycznym, rolnictwem i nawadnianiem, energią, transportem, rozwojem infrastruktury, gospodarką i finansami. Obecni będą także przedstawiciele sektora bankowego, a także przedsiębiorstwa świadczące usługi związane z wodą w Tanzanii. Nie zabraknie też przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Biorąc powyższe pod uwagę udział w misji gospodarczej, seminarium, a także organizowanych przez nas spotkaniach B2B i B2G, to niepowtarzalna szansa na jak najbardziej efektywne osiągniecie celów poprzez zintensyfikowanie działań.

Kolejnym etapem projektu OECD i MSZ, będącym naturalnym follow-up misji, będzie wizyta studyjna strony tanzańskiej w Polsce zaplanowana na połowę października br.

W programie seminarium w siedzibie Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przewidziane są między innymi prezentacje wybranych polskich firm i kolejne rozmowy B2B/B2G.

Obecnie uzgadniane są ostatnie szczegóły seminarium naukowo-eksperckiego w Dodomie.

Możemy na tym etapie wnioskować o ujęcie zagadnień, które leżą w kręgu zainteresowań Państwa firmy. Z tego też względu uprzejmie proszę o przesłanie konkretnych informacji nt. Państwa oferty współpracy na rynku tanzańskim. Podczas seminarium w Dodomie planujemy także zarezerwować panel dyskusyjny, w którym będą Państwo mieli możliwość krótkiej prezentacji swojej oferty. Musimy tylko otrzymać od Państwa konkrety.

Sprawa jest bardzo pilna, gdyż uzgodnienia z OECD są na finiszu.

Czekamy więc na jak najszybszy kontakt z Państwa strony, nie później niż do 11 lipca do końca dnia. Prosimy o przesłanie informacji na adres aderbin@kig.pl lub emieleszkiewicz@kig.pl

Anna Derbin

Foreign Relations Department

 

Tel. +48 22 630 96 43

Mobile: +48 506 241 636

Fax. +48 22 630 99 15

en.kig.pl

 

logo_pcc

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl