Menu

Możliwości podjęcia współpracy biznesowej z miastem Orsza (Białoruś)

W związku ze współpracą Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, chcielibyśmy przekazać Państwu informacje o wizycie przedstawicieli uczelni na Białorusi, która zaowocowała wstępnym projektem uruchomienia w Orszy Centrum Współpracy Polsko-Białoruskiej. Współpraca ta miałaby dotyczyć kilku obszarów, przede wszystkim: edukacji, biznesu i kultury. 

Przedstawiciele miasta zaznaczyli, że zależy im na szerszym projekcie, a więc uruchomieniu wspomnianego centrum współpracy, co miałoby się przełożyć przede wszystkim na kooperację w obszarze biznesu i przedsiębiorczości. Przedstawiciele tamtejszych władz są otwarci na wejście polskich przedsiębiorców i różnego rodzaju inwestycje. Centrum współpracy pełniłoby funkcję integrującą polskich i białoruskich przedsiębiorców, a połączenie edukacji (tu rola Akademii i jej współpracy z koledżem w Orszy) z biznesem zapewniałoby przygotowanie kadry pracowników odpowiadającej swoją wiedzą i umiejętnościami profilowi inwestujących w Orszy firm.

W przypadku firm zainteresowanych bardziej szczegółowymi rozmowami i działaniami, AHE planuje organizację kolejnego spotkania i ewentualną wizytę w Orszy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:
dr Leszek Kuras
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
lkuras@ahe.lodz.pl

 

 

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl