Menu

Polska Wystawa Gospodarcza - nabór kandydatów na wystawców

UWAGA - w związku z licznymi pytaniami i prośbami dotyczącymi elektronicznego naboru Kandydatów na Wystawców PWG uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków zostaje przedłużony do 29 marca 2019 roku (piątek) do godz. 23:59.

 

Szanowni Państwo, 

ŁIPH informuje, iż Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako Organizator przedsięwzięcia wystawienniczego „Polska Wystawa Gospodarcza”, ogłasza Nabór Kandydatów na Wystawców, którzy podczas Wystawy w latach 2019-2020 zaprezentują swoje produkty lub usługi oraz ich znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki. 

Nasza Izba została wyłoniona jako jeden z Wnioskodawców uprawnionych do składania Wniosków Kandydatów na Wystawców. 

Polska Wystawa Gospodarcza to trwający kilka miesięcy wyjątkowy projekt wystawienniczy, który w nowoczesny sposób opowie o historii ostatniego 100-lecia polskiej gospodarki oraz przedstawi sukcesy polskiej myśli technicznej i technologicznej. Wystawa zostanie podzielona na strefy-historyczną, wystawienniczą prezentującą dorobek polskich firm, edukacyjną oraz konferencyjną. 

Polska Wystawa Gospodarcza odbędzie się na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Jej otwarcie planowane jest w IV kwartale 2019 roku. Udział w Wystawie będzie bezpłatny i ogólnodostępny. 

Ocenie merytorycznej podlegają produkty przyczyniające się do rozwoju polskiej gospodarki, a w szczególności następujące elementy: 
1) charakterystyka produktu, 
2) jakość produktu, 
3) innowacyjność produktu, 
4) wpływ produktu na rozwój polskiej gospodarki, 
5) udzielenie produktowi licencji/patentu polskiej lub międzynarodowej, 
6) przyznanie produktowi branżowych certyfikatów, 
7) przyznanie produktowi nagród i wyróżnień nadanych przez instytucje. 

Szczegóły nt. wspomnianego przedsięwzięcia wraz z regulaminem naboru i wzorem wniosku, a także sylwetki firm  prezentowanych na Polskiej Wystawie Gospodarczej w 2018 roku znajdują się na stronie internetowej: https://pwg.prezydent.pl/. 
 
Firmy zainteresowane prosimy o kontakt z Martą Walczak, Dyrektor Biura ŁIPH  m.walczak@izba.lodz.pl, telefon: +48 501 799 328 do 15 marca celem wspólnego wypełnienia wniosku.  

 

 

 

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl