Menu

Porozumienie o współpracy ŁIPH z Politechniką Łódzką

Szanowni Państwo – Członkowie ŁIPH,

w dniu 29 września br., podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, Prezes ŁIPH Michał Haze podpisał list intencyjny dotyczący współpracy naszej organizacji i Wydziału.

Mając na względzie, iż w globalnym społeczeństwie informacyjnym dalszy rozwój przedsiębiorstw w coraz większym stopniu opierać się będzie na zasobach wiedzy i dostępie do informacji o najnowszych badaniach naukowych, nowych technologiach oraz na wysoko wykwalifikowanej kadrze, wspólnie z Wydziałem zdecydowaliśmy o potrzebie ścisłego powiązania programów kształcenia studentów, jak i określania tematyki prac naukowo-badawczych z potrzebami wynikającymi z działalności zrzeszonych w Izbie firm.

W związku z powyższym niezbędna jest systematyczna wymiana informacji o wzajemnych planach i potencjale. Dlatego też zwracamy się do Państwa, naszych firm członkowskich, z prośbą o poświęcenie 10 minut swojego czasu na wypełnienie ankiety online, która przyczyni się do efektywności rozpoczętej współpracy oraz pomoże w budowaniu przewagi konkurencyjnej Państwa przedsiębiorstw.

Ankieta dostępna jest pod linkiem:
https://wzip.webankieta.pl/

Dzięki porozumieniu będziecie Państwo mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia wykładowców Politechniki, a przede wszystkim zlecić określone badanie naukowe na potrzeby Państwa działalności – na bardzo preferencyjnych warunkach. Koordynatorem ze strony ŁIPH została Anna Januszkiewicz , Członek Zarządu i zarazem absolwentka wydziału. W celu zgłoszenia Państwa indywidualnego zapotrzebowania na współpracę z Wydziałem, prosimy o bezpośredni kontakt:
a.januszkiewicz@eslabon.pl | +48 501 00 92 55

Z góry dziękujemy za Państwa pomoc i wypełnienie ankiety.

Wierzymy, że współpraca z Politechniką Łódzką pomoże naszym firmom konkurować i zwyciężać!

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl