Menu

Próby wrogiego przejęcia spółki rodzinnej / majątku prywatnego / spadku. Jak się im skutecznie przeciwstawiać?

Jeśli chcesz wiedzieć:
| W jaki sposób podejmowane są próby wrogiego przejęcia firm rodzinnych?
| Kiedy majątek prywatny może stać się przedmiotem bezprawnego zamachu, zmierzającego do jego kradzieży?
| Jakie ryzyka może rodzić międzypokoleniowa sukcesja biznesu, która nie została właściwie zaplanowana?
| Jak się skutecznie przeciwstawić zamachom na majątek biznesowy lub prywatny?
| Czy można skutecznie odwrócić skutki bezprawnych transakcji / decyzji władz publicznych obejmujących majątek biznesowy lub prywatny, nawet sprzed wielu lat?

zapraszamy na majową Fabrykę Kompetencji w ŁIPH – udział bezpłatny!

Środa 9 maja | godz. 14.00
siedziba Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Narutowicza 34, 90-135 Łódź, parter


Do kogo adresowane jest szkolenie?
| Przedsiębiorcy, właściciele biznesów rodzinnych

Co oferuje szkolenie?
| Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki ochrony majątków biznesowych i prywatnych w obliczu prób wrogiego przejęcia.
| Studium przypadku obejmuje spory pomiędzy:
- właścicielami biznesu o zyski z firmy;
- małżonkami o majątek wspólny;
- właścicielami firm a osobami z zewnątrz zamierzającymi dokonać przejęcia biznesu rodzinnego;
- prawowitymi właścicielami a osobami, które przejęły majątek na postawie bezprawnych transakcji / decyzji władz publicznych.

Wartość dodana, czyli co zyskasz biorąc udział?
| Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę przydatną do sprawnego zarządzania zarówno majątkiem biznesowym, jak i prywatnym - wiedzę szczególnie cenną z uwagi na luki w systemie prawa, generujące liczne problemy w praktyce.

Prowadzący:

Prawnicy kancelarii OŻÓG // PYTLAK:
Radca prawny Rafał Pytlak
Radca prawny Wojciech Deja
Radca prawny dr Bartosz Trocha

| Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
| Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 7 maja do godz. 15.00 drogą mailową:
 biuro@izba.lodz.pl

 

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl