Menu

RODO - wdrożenie od strony praktycznej. Warsztat z firmą Arcus Systemy Informatyczne

Szkolenie adresowane jest do właścicieli podmiotów gospodarczych przetwarzających dane osobowe oraz do pracowników decydujących o procesach przetwarzania danych osobowych i innych danych tzw. wrażliwych. Będzie to rozszerzona wersja szkolenia w formie warsztatu, podczas którego omówione zostaną szczegółowo najbardziej nurtujące przypadki w zakresie przygotowania swojej organizacji na skutki RODO.

Środa 24 stycznia | godz. 09.00 - 13.00
siedziba Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Narutowicza 34, 90-135 Łódź, parter

Omówione zostaną najważniejsze zmiany:
- zasięg terytorialny,
- zasady ochrony danych,
- zmiana definicji danych osobowych,
- omówienie pojęć, np. pseudoanimizacja, profilowanie, dane biometryczne,
- warunki wyrażenia zgody,
- zasady wyrażenia zgody przez osobę poniżej 13 roku życia na usługi społeczeństwa informacyjnego,
obowiązki informacyjne i konieczność ich realizacji w sposób jasny i zrozumiały (art. 13 i 14 RODO),
- modyfikacja praw osób, których dane dotyczą, np. wprowadzenia prawa do bycia zapomnianym, ograniczenie przetwarzania, prawa do kopii danych, prawa do przeniesienia danych (art. 15-22 RODO),
- zasady powierzenia przetwarzania danych,
- obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania,
- obowiązek wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku (art. 32),
- obowiązek powiadomienia organu nadzorczego i podmioty którego dane dotyczą o zaistnieniu incydentu,
- obowiązek dokonywania analizy skutków przetwarzania,
- obowiązkowe powołanie IOD w przypadkach określonych w rozporządzeniu,
- zasady przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego,
- zasady odpowiedzialności.

Prowadzący:
Anna Żmijewska – prawnik zajmująca się aspektami bezpieczeństwa informacji
Jacek Florczak - audytor ds. bezpieczeństwa informacji
Krzysztof Jaśkiewicz – przedstawiciel firmy Arcus Systemy Informatyczne, która wdraża systemy informatyczne zgodne z RODO oraz przeprowadza audyty zgodności z RODO
Radosław Machała - ekspert ds. Data Center i Architekt Systemów Sieciowych firmy Arcus Systemy Informatyczne

| Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
| Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 22 stycznia drogą mailową: 
biuro@izba.lodz.pl

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl