Menu

Seminarium informacyjne | Zintegrowany System Kwalifikacji - szanse i korzyści dla biznesu

Instytut Badań Edukacyjnych

we współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową

zaprasza na seminarium pt.

„Zintegrowany System Kwalifikacji –  szanse i korzyści dla biznesu”,

które odbędzie się 7 lutego 2020 roku 09.00 - 14.00 w Łodzi.

 

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) ma na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji w jednej bazie – rejestrze kwalifikacji.

Celem seminarium jest przekazanie wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
i zasad jego funkcjonowania oraz dyskusja na temat możliwości korzystania z ZSK przez przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu.

> PROGRAM <

> > Seminarium adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców z regionu łódzkiego oraz organizacji i instytucji powiązanych z biznesem zainteresowanych poruszaną problematyką. < <

| Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Wymagana jest rejestracja na adres: biuro@izba.lodz.pl do dnia 31 stycznia 2020r.
| Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Więcej informacji na stronach:

www.kwalifikacje.edu.pl,  www.kwalifikacje.gov.pl

 

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl