Menu

Split Payment - nowe obowiązki od 01 listopada 2019

Od dnia 01 listopada 2019 przestanie obowiązywać mechanizm odwrotnego obciążenia na rzecz mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (w załączeniu).

KOGO DOTYCZY OBLIGATORYJNY SPLIT PAYMENT?

Obligatoryjne zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności wystąpi po spełnieniu łącznie trzech warunków:

ü  Transakcja jest zawarta pomiędzy przedsiębiorcami

ü  Kwota faktury będzie równa bądź wyższa 15 tys. zł brutto

ü  Przedmiotem transakcji będzie choć jedna pozycja towaru bądź usługi z załącznika nr 15

o   węgiel, koks, brykiet, podobne paliwa stałe

o   wyroby stalowe

o   metale szlachetne

o   usługi robót budowlanych

o   części motoryzacyjne

o   paliwa, oleje, smary

o   komputery, dyski twarde, telefony, aparaty

 

Oznacza to, że płatność za transakcję, która spełni powyższe kryteria będzie musiała zostać wykonana przy użyciu split payment tzn. kwota netto z faktury wpłynie na rachunek podany na fakturze, natomiast kwota podatku VAT zasili rachunek kontrahenta przeznaczony do obsługi MPP. W celu realizacji tego obowiązku każdy przedsiębiorca, zobowiązany jest do posiadania specjalnego, osobnego rachunku bankowego VAT w walucie polskiej, który zakładany jest przez bank do konta firmowego.

NOWE OBOWIĄZKI PRZY WYSTAWIANIU FAKTUR VAT

Faktury dotychczas wystawiane na odwrotne obciążenie będą wystawiane z podatkiem VAT.

! Przy czym sprzedający musi pamiętać, jeśli kwota faktury będzie równa lub przewyższy 15 tys. zł brutto a przedmiotem transakcji będzie towar lub usługa z załącznika 15, na fakturze sprzedaży konieczne będzie umieszczenie informacji „mechanizm podzielonej płatności”.

SANKCJE ZA NIESTOSOWANIE OBOWIĄZKOWEGO MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Kogo dotyczy sankcja

Rodzaj sankcji Kiedy stosowana
Sprzedawca

dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30% kwoty podatku

przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług

wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze.

Gdy na fakturze nie zamieścimy oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”,

a transakcja będzie podlegać obowiązkowemu mechanizmowi split payment.

Nie będzie wymierzane dodatkowe zobowiązanie, gdy nabywca

mimo braku oznaczenia zastosuje ten mechanizm.

Nabywca

kara grzywny do 720 stawek dziennych; w wypadku mniejszej wagi,

kara grzywny za wykroczenie skarbowe

Gdy wbrew obowiązkowi dokonuje płatności

kwoty należności wynikającej z faktury

z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności

 

dodatkowe zobowiązanie w wysokości kwoty podatku

przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług

wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze.

Nabywca dokonał płatności nie stosując obowiązkowego split payment.

 

Oprócz sankcji wymierzonych przez urząd podatnik, który nie dokonał płatności przy zastosowaniu obowiązkowego split payment nie będzie mógł zaliczyć danego zakupu jako koszt podatkowy.


 PRZELEW Z KONTA DO SPLIT PAYMENT 

Z rachunku bankowego obsługującego mechanizm podzielonej płatności oprócz zobowiązań z tytułu podatku VAT przedsiębiorcy będą mogli opłacać także:

  • podatek dochodowy
  • podatek akcyzowy
  • należności celne
  • Składki ZUS

 

 ZA ZEBRANIE I PRZEKAZANIE POWYŻSZYCH INFORMACJI DZIĘKUJEMY FIRMIE CZŁONKOWSKIEJ - TAXTEAM SP. Z O.O.

 

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl