Menu

URZĘDY BLIŻEJ PRZEDSIĘBIORCÓW - Spotkanie z ZUS

Elektroniczne formy komunikacji z ZUS. Jak założyć konto na PUE ZUS i uzyskać dostęp do danych płatnika, ubezpieczonego, świadczeniobiorcy. Dostęp do e-zla poprzez PUE.

Jeśli chcesz wiedzieć:
| jaką drogą możesz komunikować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
| co to jest Platforma Usług Elektronicznych,
| jakie korzyści dla płatnika wynikają z posiadania profilu na PUE,                                                             
| jak uzyskać dostęp do elektronicznych zwolnień lekarskich,

zapraszamy na spotkanie z cyklu URZĘDY BLIŻEJ PRZEDSIĘBIORCÓW z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałem w Łodzi  w ŁIPH – udział bezpłatny!

Środa 19 września | godz. 09.00 - 12.00
siedziba Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Narutowicza 34, 90-135 Łódź, parter


Do kogo adresowane jest spotkanie?
| właściciele firm, osoby zajmujące się sprawami kadrowo – płacowymi oraz płatnościami składek.

Co oferuje spotkanie?
| spotkanie ma na celu przybliżenie tematu związanego z usługami biznesowymi, jakie Zakład Ubezpieczeń Społecznych proponuje klientom. Spotkanie szczegółówo wyjaśni, czym jest i czemu służy Platforma Usług Elektronicznych ZUS – narzędzie do komunikacji z ZUS. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać za pośrednictwem PUE z e-płatnika.

Wartość dodana, czyli co zyskasz biorąc udział?
| dowiesz się, jak  za pomocą PUE kontaktować się z ZUS i przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe, składać wnioski o zaświadczenia np. zaświadczenia o niezaleganiu, jak za pomocą PUE można zyskać dostęp do danych płatnika. Jakie są obowiązki pracodawcy z związku z wprowadzeniem elektronicznych zwolnień lekarskich i jak odbierać elektroniczne zwolnienia lekarskie pracowników.

Prowadzący:
Monika Błaszczyk, opiekun płatnika strategicznego, II Oddział ZUS w Łodzi, Inspektorat w Łodzi
Paulina Wojciechowska, opiekun płatnika strategicznego, II Oddział ZUS w Łodzi, Inspektorat w Łodzi

| Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
| Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 18 września do godz. 12.00 drogą mailową:
 biuro@izba.lodz.pl

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl