Menu

WAŻNE | Informacja o reorganizacji pracy biura ŁIPH

Szanowni Państwo,

w aktualnej sytuacji, w oparciu o art. 3 ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, do dnia 22 maja 2020 biuro ŁIPH większość usług będzie świadczyć w trybie zdalnym.

Nie dotyczy to usługi legalizacji dokumentów handlowych w obrocie międzynarodowym i wydawania świadectw pochodzenia towarów. Nowe zasady pracy działu legalizowania dokumentów:

1. Punkt czynny dla interesantów w godzinach 10.00 - 14.00.

2. Preferowany sposób dostarczenia i odbioru dokumentów - za pośrednictwem poczty kurierskiej.

3. Sposób płatności za usługi – przedpłata w formie przelewu na konto Santander Bank Polska 71 1090 1304 0000 0000 3005 1354 tytuł przedpłaty: Legalizacja ...nazwa firmy....

4. Poprawność przygotowywanych dokumentów można weryfikować z Działem Legalizacji telefonicznie lub drogą elektroniczną pod adresem: legalizacja@izba.lodz.pl
 

WAŻNE!

Od dnia 20.04 wznowiona zostaje usługa e-podpisu w godzinach 9:00-15:00. Szczegóły: http://www.izba.lodz.pl/Aktualnosc/Wznowienie_dzialania_punktu_podpisu_elektronicznego/967/
 

Poniżej szczegółowe informacje związane z bieżącą działalnością naszych pozostałych usług:

  1. W projektach Przepis na Rozwój, czyli tzw. bonach szkoleniowych, została wdrożona procedura zdalnego podpisywania umów. W pilnych przypadkach dokumenty można składać w biurze ŁIPH w godzinach 10.00 – 14.00, następnie należy poinformować o tym fakcie pracowników projektów, którzy są do Państwa dyspozycji w godz. 8.00 - 16.00: Karolina Bielak +48 517 621 202, Anna Żeberkiewicz +48 507 957 468, Daria Zawalska +48 515 352 170.
  2. W kwestii składania dokumentów do aktualnych projektów UE związanych z dofinansowaniem działalności gospodarczej  prosimy o bezpośredni kontakt z Markiem Raczyńskim.
  3. Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji działa w trybie pracy zdalnej, dokumenty do mediacji należy składać pocztą elektroniczną na adres: biuro@cam-lodz.pl (szczegóły na stronie WCAM www.cam-lodz.pl)


Pozostali pracownicy biura ŁIPH są do Państwa dyspozycji pod nr komórkowym: +48 797 991 360 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nasze działania na rzecz firm członkowskich są oczywiście prowadzone bez zmian.

 

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl