Menu

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi szkolenia zawodowego

W związku z realizacją Projektu pn. „PRACA W CENTRUM-program typu outplacement w województwie łódzkim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa 90-135 Łódź ul. Gabriela Narutowicza 34, NIP: 725-00-40-613, Regon: 004284477, zwanym dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi szkolenia zawodowego w okresie styczeń 2018 - czerwiec 2018 roku na terenie województwa łódzkiego. 

Załączniki do pobrania poniżej, pełna treść zapytania znajduje się na stronie bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1080710

Zapraszamy do złożenia oferty.

Do pobrania:
> > FORMULARZ OFERTOWY
> > > UMOWA NA SZKOLENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
> > > > STANDARD UDZIELANIA WSPARCIA
> > > > > PODSTAWOWE INFORMACJE DOT. UZYSKIWANIA KWALIFIKACJI

 

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl