Menu

Centrum Innowacji Biznesowej

Centrum Innowacji Biznesowej w Zgierzu, ul. 1 Maja 65 (I piętro).
Zapraszamy do kontaktu: Magdalena Nowak
tel. 668 132 377, magdalena.nowak@lodzkie.pl

Od listopada 2016 r. na terenie 7 miast województwa łódzkiego  (Bełchatów, Zgierz, Kutno, Zduńska Wola, Radomsko, Sieradz, Łódź) działają biura, w których mieszczą się Centra Innowacji Biznesowej – mobilne punkty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

W ramach Centrum Innowacji Biznesowej w Zgierzu działają doradcy, którzy obsługują obszar powiatu zgierskiego i brzezińskiego.

Najbardziej istotną obecnie kwestią dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie jest zbudowanie przejrzystego i czytelnego systemu instytucjonalnego wspierającego rozwój innowacji, który zapewni właściwy przepływ informacji oraz niezbędne wsparcie doradcze dla właściwych podmiotów.

Innowacje rzadko powstają w izolacji. Niski poziom współpracy między firmami, jak i między firmami, a IOB, nauką czy samorządem, skutkuje niskim poziomem innowacyjności firm. Wyzwaniem będzie efektywniejsze przełożenie opracowanych technologii i rozwiązań na sukces innowacyjny. Będzie to wymagało wspólnego działania biznesu z nauką. Dzięki połączeniu różnych obszarów nauki i biznesu, które dziś nadal działają w większości w swoich sektorach, gospodarka może stać się bardziej konkurencyjna na światowych rynkach.

Działania Centrum Innowacji Biznesowej kierowane są do przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z aktualnych instrumentów wspierających innowacyjność, nawiązać współpracę z innymi firmami, ośrodkami badawczo – rozwojowymi, jak i instytucjami otoczenia biznesu.

W ramach Centrum Innowacji Biznesowej do dyspozycji firmy jest dwóch doradców biznesowych, którzy bezpośrednio nawiązują kontakt z przedsiębiorcą, przeprowadzają wywiad na temat potrzeb w firmie a następnie przygotowują korzystną ofertę, szczególnie w kontekście programów rozwijających innowacyjność. Kolejnym krokiem jest skojarzenie z konkretnym partnerem biznesowym lub ośrodkiem naukowym lub pracownikiem instytucji otoczenia biznesu, w zależności od potrzeb. Działania Centrów Innowacji Biznesowej są całkowicie bezpłatne.

Miejsce doradcy znajduje się pomiędzy przedsiębiorcą – odbiorcą, potrzebującym innowacyjnych rozwiązań a grupami partnerów we wdrażaniu innowacji. CIB to również organizowanie licznych inicjatyw animujących i angażujących przedsiębiorców nie tylko na lokalnym rynku, ale i regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

W efekcie prowadzonych działań doradcy biznesu stają się łącznikiem pomiędzy przedsiębiorcami, naukowcami oraz instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami samorządowymi. Ich aktywność przyczyni się do podejmowania efektywnej współpracy pomiędzy podmiotami regionalnego systemu innowacji, co przekłada się na zwiększanie innowacyjności nie tylko lokalnej  gospodarki, ale także międzynarodowej.

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa jest partnerem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy realizacji projektu. Służymy pomocą przedsiębiorcom z powiatu zgierskiego i brzezińskiego.

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl