Menu

Accounting Agnieszka Piąstka

Adres: Więckowskiego 20, 90-722 Łódź
Telefon: 508 062 659
Strona: Brak danych
E-mail: agnieszka.piastka@ap-doradztwo.pl

Opis działalności:

Firma Accounting zajmuje się zarządzaniem finansami w podmiotach gospodarczych, m.in: kształtowaniem i realizacją strategii finansowej firmy, kontrolowaniem rzeczywistych wyników ekonomicznych firmy i porównywaniem ich z wytyczonymi celami i założeniami, nadzorem i koordynacją budżetu finansowego, koordynacją i nadzorem systemu sprawozdawczości finansowej, oceną ryzyka finansowego inwestycji, poszukiwaniem rozwiązań zapewniających optymalną rentowność firmy, tworzeniem wewnętrznych procedur dotyczących obszaru finansowego, nadzorem nad pracami działu finansowo-księgowego i podległego w tym obszarze personelu, nadzorem nad dokumentacją księgową firmy i kontrolą jej poprawności w świetle obowiązujących przepisów prawa i ustalonych wewnętrznie procedur, optymalizacją polityki podatkowej firmy, sporządzaniem wniosków kredytowych oraz negocjowaniem korzystnych warunków w imieniu klienta z bankami oraz innymi instytucjami finansowymi, sporządzeniem i wdrażaniem instrukcji obiegu dokumentów. \\r\\n\\r\\nDodatkowo firma zajmuje się: prowadzeniem ksiąg rachunkowych osób fizycznych, spółek osobowych oraz kapitałowych, doradzaniem w kwestiach finansowych i podatkowych, tworzeniem budżetów oraz prognoz finansowych, sporządzaniem sprawozdań finansowych według określonych standardów, kontaktowaniem się i współpracą z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, US, GUS), nadzorem nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, nadzorem merytorycznym i organizacyjnym nad działem księgowości, przeprowadzaniem analiz kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej (due diligence), nadzorowaniem procesu łączenia się spółek kapitałowych pod kątem finansowym, rachunkowym oraz podatkowym tworzeniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek w obrębie grup kapitałowych.

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl