Menu

Dołącz do nas

Aby zostać członkiem Izby należy wypełnić DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ, której oryginał należy przekazać do Biura Izby - Narutowicza 34, Łódź. Należy pamiętać o wpłaceniu wpisowego w wysokości kwartalnej składki, które jest warunkiem przyjęcia w poczet członków przez Zarząd Rady ŁIPH.
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (pdf) 


Dla firm zatrudniających do 10 pracowników składka wynosi:
150 zł kwartalnie* + jednorazowe  wpisowe w wysokości tej samej składki

Dla firm zatrudniających powyżej 10 pracowników oraz Stowarzyszeń i innych Instytucji:
250 zł kwartalnie* + jednorazowe wpisowe w wysokości tej samej składki

*Przy zadeklarowaniu wniesienia płatności za cały rok z góry do 15 lutego roku kalendarzowego, składka roczna zostaje obniżona o 10%.

KONTO DO WPŁAT SKŁADEK:
BZ  WBK SA II O/Łódź  19 1090 1304 0000 0001 2113 3835
TYTUŁEM: składka członkowska nr kwartału/rok

Członkowie zrzeszeni w Zgierskim Oddziale ŁIPH:
NR SUBKONTA: 61 1090 1304 0000 0001 0373 2540  

Informacji o opłatach członkowskich udziela Magdalena Nowak:
tel 42 208 93 23, e-mail: m.nowak@izba.lodz.pl 
 

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl