Menu

Instalacja

Do prawidłowego działania podpisu elektronicznego potrzebne jest:

-  zainstalowane oprogramowanie SigillumSign ( z płyty otrzymanej przy wystawieniu nowego certyfikatu )

- zainstalowane aktualne zaświadczenia certyfikacyjne  NCCert oraz  Sigillum PCCE -http://sigillum.pl/zaswiadczenia.html

Po uruchomieniu programu CryptoCard Monitor i włożeniu karty do czytnika certyfikat zostanie automatycznie zarejestrowany w  systemie Microsoft Windows.

Możemy to sprawdzić uruchamiając przeglądarkę Internet Explorer, następnie z menu Narzędzia wybieramy Opcje Internetowe, przechodzimy na zakładkę Zawartość i wybieramy Certyfikaty. Powinien pojawić się nasz nowy certyfikat.

Przy odnowieniu certyfikatu jest wystawiany nowy certyfikat z nowym numerem seryjnym i datą ważności. PIN do karty pozostaje ten sam.

W dniu 13 maja 2015 nastąpiła zmiana zaświadczenia certyfikacyjnego urzędu kwalifikowanego.

Na wydawanych płytach CD będzie poprzednia wersja instalatora a dodanie nowego zaświadczenia zostanie zrealizowane poprzez mechanizm automatycznej aktualizacji oprogramowania SigillumSign 4. Proszę pamiętać aby zaktualizować programu SigillumSign po jego zainstalowaniu na komputerze.

Nowe zaświadczenie są także umieszczone w Repozytorium na stronie www.sigillum.pl oraz Narodowego Centrum Certyfikacji NCCert

http://sigillum.pl/zaswiadczenia.html do nowego zaświadczeniahttp://nccert.pl/files/PWPW_QCA_2015.crt

http://sigillum.pl/listy_crl.html do listy CRL http://193.178.164.4/repozytorium/ca1_2015.crl

 http://www.nccert.pl/crl.htm do  http://www.nccert.pl/arl/nccert-n.crl

Zalecamy automatyczną aktualizację poprzez PWPW Sign 5 jako prostszą.

Wdrożenie nowego zaświadczenia niczym nie skutkuje dla Klientów , którzy posiadają certyfikat kwalifikowany wystawiony przed 13 maja 2015 roku.

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl