Menu

Komornicy

Z dniem 23 stycznia 2012 nastąpiły zmiany odnośnie zgłaszania nowych osób z grupy Komornicy i Asesorzy. Do tej pory podpisywaliśmy kolejne aneksy na asesorów i komorników, co do których dostaliśmy zgłoszenie ze strony Currendy. 
Teraz to się zmieniło.

I Etap

Prosimy o przesłanie następujących danych na adres: punkt.rejestracji@pwpw.pl

Imię

Nazwisko

Jednostka organizacyjna

Stanowisko : Komornik Sądowy / Asesor komorniczy

E-mail

Na tej podstawie podpiszemy Aneks z Krajową Radą Komorniczą i będziemy mogli realizować w/w osoby.

II Etap

W EPR zainteresowani sami składają wniosek o certyfikat Firmowy, zgodnie z poniższą instrukcją.

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się (założyć konto) na stronie www.sigillum.pl w Elektronicznym Punkcie Rejestracji. Po rejestracji na wskazany przez Pana adres mailowy zostanie przesłany link aktywacyjny, który należy potwierdzić.

Następnie proszę się zalogować w Elektronicznym Punkcie Rejestracji i wypełnić wniosek (ze wskazaniem w którym Punkcie Rejestracji nastąpi podpisanie umowy i odbiór certyfikatu – Łódź, ul. Narutowicza 34 ) o Certyfikat Nowy - FIRMOWY,

Tu, w związku z podpisaną umową z Krajową Radą Komorniczą podaje się następujące dane:

· W części A – dane swojej Kancelarii Komorniczej

· W części B – swoje dane

· W części C – dane Krajowej Rady Komorniczej (te dane oprócz imienia i nazwiska będą zamieszczone w certyfikacie)


Krajowa Rada Komornicza

Ul. Szpitalna 4 lok. 10

00-031 Warszawa

· W części L – dane Subskrybenta, czyli osoby dla której zostanie wydany certyfikat.

Po wpłynięciu do nas wniosku, inspektor pobiera sprawę do realizacji, a na adresy mailowe Subskrybentów zostaje wysłana z serwera informacja o przydzieleniu „Kuponu”. Kupon, jest to formularz z danymi każdej z osób dla których będzie wystawiany certyfikat. Jego wypełnienie jest niezbędne do wygenerowania certyfikatu. Do pobrania: Instrukcja wypełnienia kuponu w EPR.

Po złożeniu wniosków prosimy kontaktować się z naszym Punktem Rejestracji (tel. 42 208 92 71), celem umówienia się na wizytę.

Proszę również pamiętać, iż podpisując umowę niezbędnym będzie okazanie następujących dokumentów:

· Dowód osobisty

· Potwierdzenie wpłaty

· Kartę lub token z poprzednio wgranym certyfikatem (w przypadku odnowienia)

Poniżej przesyłam linki do strony:

Strona główna: www.sigillum.pl

Bezpośredni link do EPR: https://epr2.sigillum.pl/Client/Pages/Client/Login.aspx

 

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl