Menu

Korzyści z członkostwa

Izba stanowi doskonałą platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów między przedsiębiorcami, promując tym samym ich działalność i z troską reprezentując ich interesy wobec władz samorządowych i państwowych. Przynależność do Izby to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim wymierna korzyść dla rozwoju firmy we wszystkich aspektach działalności.

  • Izba to platforma różnorodnych kontaktów gospodarczych pomiędzy firmami członkowskimi. Ułatwiamy też swoim członkom dostęp do informacji gospodarczych o wydarzeniach i firmach zewnętrznych.
  • Upowszechniamy zasady CSR.
  • Współpracujemy z Instytucjami Otoczenia Biznesu oraz ośrodkami naukowymi.
  • Organizujemy spotkania integracyjne członków (m. In. Forum Rekomendacji Biznesowych, konferencje i szkolenia połączone z sesjami networkingowymi, Rajd Przedsiębiorców, śniadania biznesowe, spotkania wigilijne).
  • ŁIPH uczestniczy w misjach gospodarczych, które bez zbędnego nakładu finansowego pozwolą na rozpoznanie potencjalnego rynku.
  • Izba zgłasza i rekomenduje swoich najlepszych członków do prestiżowych nagród gospodarczych, najaktywniejszym przyznając również własne statuetki.
  • ŁIPH posiada oddziały w regionie łódzkim, aby być bliżej firm członkowskich.

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl