Menu

O nagrodzie

Od 2008 roku Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa przyznaje nagrodę własną dla przedsiębiorców - członków Izby - przyczyniających się do poprawy życia gospodarczego regionu oraz podejmujących szereg działań na rzecz lokalnej przedsiębiorczości. 

Nagroda ŁIPH przyznawana jest również instytucjom otoczenia biznesu, które - przy współpracy z Izbą - szeroko promują i inkubują przedsiębiorczość oraz dostarczają usług wsparcia do firm z sektora MŚP.

Nagrodę oraz wyróżnienia honorowe przyznaje Kapituła wyłoniona przez Radę Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Pretendent do nagrody może zgłosić się sam lub może zostać nominowany przez osobę trzecią. Zgłoszenie musi wpłynąć do biura Izby za pośrednictwem wniosku - do pobrania poniżej.

< < < WNIOSEK O NAGRODĘ ŁIPH > > >

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem!
Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do biura Izby lub przesłać elektronicznie na adres:
biuro@izba.lodz.pl.

***

Laureaci w roku 2015:
Golis Mirosław, Prezes ŁIPH - za wieloletnią działalność na rzecz Izby.
Bereżewski Józef, Wiceprezes ŁIPH, członek Oddziału Zgierskiego, wieloletni organizator Rajdu Przedsiębiorców - za dotychczasową działalność.
Januszkiewicz Anna, właścicielka firmy „Eslabon” Sp. z o.o., członek  Rady ŁIPH - za działalność społeczną na rzecz Izby.
Kubiak Kazimierz, firma „Kobo Konsultant” - za wytrwałość i konsekwencję w walce o właściwą pozycję samorządu gospodarczego w Polsce.
Pajszczyk Mieczysław, Prezes Oddziału Pabianice - za działalność na rzecz oddziału i umiejętność konsolidowania lokalnego środowiska biznesowego. 

W kategorii instytucjonalnej:
Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu.

W roku 2015 po raz pierwszy został przyznany "Super Diament ŁIPH" - za szczególne zasługi w działalności na rzecz przyjaznych warunków prowadzenia biznesu w Polsce. Statuetkę otrzymał Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Andrzej Arendarski.

Firmy i osoby wyróżnione przez Kapitułę:
Bohdan Bączak, Wiceprezydent Miasta Zgierza.
Gawrońska-Popa Dorota, firma „Megawiedza” sp. z o.o., członek Rady ŁIPH.
Gostomczyk-Urbańska Wirginia, właścicielka „Ides Consultants Polska”, Konsul Honorowy Królestwa Belgii. 
Firma LADY KAMA. 
Sobieraj Mirosław, firma JAMIR Sobieraj i Wspólnicy Sp. j..

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl