Menu

Polityka prywatności

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników naszego serwisu oraz wypełniania wymogów wynikających z przepisów prawa, publikujemy dokument, w którym wyjaśniamy i informujemy o sposobie w jaki dane przekazane przez Użytkowników serwisów są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

I. Definicje

1. Administrator - oznacza Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Łodzi (90-135), ul. Narutowicza 34, NIP: 725-00-40-613 nadany przez Urząd Skarbowy Łódź – Śródmieście, KRS: 0000035463, Regon: 004284477, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.izba.lodz.pl

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Gromadzenie i przetwarzanie danych

Dane użytkowników  wykorzystywane są w następujących celach: pomiaru i ulepszenia usług i treści na stronach, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia zgody przez użytkownika oraz wysyłanie darmowego newslettera z informacjami dotyczącymi oferty Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, o ile użytkownik wyraził na niego zgodę.

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w której działa za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa może ujawniać zestawienia zbiorcze ilości wejść na stronę, jednak dane te nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

III. Dostęp do danych

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa gwarantuje użytkownikom udostępniającym swoje dane możliwość wglądu do swoich danych, ich aktualizację oraz usunięcie. Zmiany te może wykonać sam użytkownik jeśli serwis na to pozawala, lub może wykonać to kontaktując się z Administratorem serwisu.

IV. Znaki towarowe i treści

Wszystkie nazwy, logo, i znaki towarowe są własnością Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Informacje zawarte na niniejszym serwisie (np. teksty, grafiki, logo, obrazki, itp.) należą do Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej i podlegają ochronie przepisów prawa autorskiego. Nieuprawnione wykorzystanie lub rozpowszechnianie treści serwisu może stanowić naruszenie praw autorskich, praw do znaku towarowego i podlega sankcjom cywilnym i prawnym.

Należące do Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej nazwy i znaki towarowe, treści wolno wykorzystywać wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

V. Cookies

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa gwarantuje użytkownikom udostępniającym swoje dane możliwość wglądu do swoich danych, ich aktualizację oraz usunięcie. Zmiany te może wykonać sam użytkownik jeśli serwis na to pozawala, lub może wykonać to kontaktując się z Administratorem serwisu.

VI. Środki zabezpieczające dane

Informacje przekazywane przez naszych użytkowników są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Jednocześnie jeśli serwis wymaga rejestracji, zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobą trzecim oraz stosowania opcji "wyloguj" się po zakończeniu korzystania z serwisu.

VII. Zmiany w polityce prywatności

W stopce serwisu Administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść Polityki Prywatności.

VIII. Kontakt

Pytania i uwagi odnośnie zasad Polityki Prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować ma adres: biuro@izba.lodz.pl, lub pisemnie na adres Łódź, 90-135 ul. Narutowicza 34.

 

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl