Menu

Akademia umiejętności dla małej przedsiębiorczości

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo

z przykrością informujemy, że z przyczyn leżących po stronie Partnera projektu „Eurokancelaria prof. Maria Królikowska-Olczak”
 
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa jako Realizator projektu

zmuszeni jesteśmy odwołać zajęcia
pt.” Swoboda świadczenia usług”
zaplanowane na 4 października (piątek) 2013 r.
 
Termin zajęć zostaje przesunięty
na 11 października (piątek) 2013 r.


Pragniemy przeprosić za zaistniałą sytuację i wiążące się z tym faktemniedogodności.
 
 
Harmonogram bloku prawnego - plik do pobraniaW dniu 25 .10.2012 r.odbyła się konferencja otwierająca projekt  „Akademia Umiejętności dla Małej Przedsiębiorczości”  realizowany przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową w partnerstwie z Kancelarią Adwokacką- Eurokancelarią prof. Marii Królikowskiej –Olczak.
 
Na spotkaniu przekazano nie tylko informacje o samym projekcie , ale również przedstawiono interesujące prelekcje nt. Inicjatywy JEREMIE, instrumentów prawnych europejskiej polityki gospodarczej, a także ciekawy wykład dot. partnerstwa publiczno-prywatnego jako nowej metody realizacji zadań publicznych.
 

 
Program konferencji - plik do pobrania


Rozpoczęliśmy realizację projektu „Akademia umiejętności dla małej przedsiębiorczościwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową – lidera projektu i  Eurokancelarię - Indywidualną Kancelarię Adwokacką prof. M. Królikowskiej- Olczak- partnera projektu.

Rekrutacja do projektu zakończona!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt skierowany jest do pełnoletnich pracowników zatrudnionych w firmach oraz 
w administracji publicznej, z terenu województwa łódzkiego, na zasadach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
 
Szkolenia prowadzone są w następujących miastach: Łódź, Skierniewice, Sieradz, Radomsko.
 
W ramach projektu realizowane są dwa równoległe bezpłatne bloki szkoleniowe:
biznesowy i językowy.

Uczestnicy projektu biorą obowiązkowy udział w obydwu blokach szkoleniowych!
 

BLOK
 
BIZNESOWY ekonomiczno- prawny

 
JĘZYKOWY
 1.        Prawo pracy
 2.        Prawo administracyjne + egzekucja w administracji
 3.        Prawo konsumenckie
 4.        Swoboda świadczenia usług
 5.        Umowy w obrocie gospodarczym
 6.        Podatki
 7.        Marketing dla MMP
 8.        Public relations
 10.      Ochrona danych osobowych
 język angielski
 lub
 niemiecki

 
 jeden zjazd w miesiącu ( piątek lub sobota) przez 2 semestry 2 razy w tygodniu
(2 x 1,5 godziny zajęć grupowych 
w tygodniu  +
możliwość korzystania z platformy
e-learningowej
i konsultacji indywidualnych)


Szkolenia oraz przewidziane w związku z nimi egzaminy( w tym międzynarodowy egzamin językowy) są bezpłatne.

Dokumenty rekrutacyjne należało złozyć do 30.08.2012 r.

Nieznajomość języka angielskiego lub niemieckiego nie stanowi przeszkody do udziału w projekcie. W takim przypadku zaznaczamy ten fakt w teście językowym.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji do projektu!!!

Regulamin rekrutacji – plik do pobrania

Biuro Projektu w Łodzi : 90-002 Łódź, ul. Tuwima 30, siedziba Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Regionalne ośrodki projektu.

 
Skierniewicka Izba Gospodarcza w Skierniewicach
96-100 Skierniewice
ul. Reymonta 18
 
Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Pułaskiego 5
 
Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku
97-500 Radomsko
ul. Kościuszki 6

Iinformacji o projekcie udziela Pan Aleksander Iwuć tel.42 250 54 50, e-mail:a.iwuc@izba.lodz.pl

Szkolenia prowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego.
Uczestnikom  zapewniamy bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek.

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl