Menu

Certyfikowane szkolenia z języka angielskiego i excelaProjekt "Certyfikowane szkolenia z języka angielskiego i Excela dla pracowników sektora MMŚP w Łódzkiem odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorstw" jest współfinansowany ze środków Unii Europejksiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo, 
z uwagi na ochronę danych osobowych, w sprawie wyników egzaminów prosimy o bezpośredni kontakt z biurem ŁIPH
pod numerem tel. 42 250 54 50.
Wyniki zostały również wysłane na podane adresy mailowe.

 Szanowni Państwo, 
uprzejmie informujemy, że zostały wyznaczone daty obowiązkowych egzaminów z języka angielskiego.
Poniżej załączamy terminy i miejsca przeprwowadzenia egzaminów.

 

Sieradz
1. Termin 9.06.2014 (poniedziałek)
2. Godzina 18:00 - 20.00
3. Rejestracja na egzamin 17:30
4. Lokalizacja: ul. Pułaskiego 5, Sieradz / RIG
 
Łódź
1. Termin 12.06.2014 (czwartek)
2. Godzina 18:00 - 20.00
3. Rejestracja na egzamin 17:30
4. Lokalizacja: Społeczna Akademia Nauk, ul. Kilińskiego 98
5. Duża Aula
 
Skierniewice
1. Termin 13.06.2014 (piątek)
2. Godzina 18:00 - 20.00
3. Rejestracja na egzamin 17:30
4. Lokalizacja: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka, ul. Mazowiecka 1b 
 
Radomsko
1. Termin egzaminu 16.06.2014 (poniedziałek)
2. Zakres godzinowy 18.00 - 20.00
3. Rejestracja na egzamin 17:30
4. Lokalizacja: Radomsko ul. Narutowicza 12 / Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
5. Sala 007

Prosimy zabrać na egzamin dowódy osobiste!
 HARMONOGRAM SZKOLEŃ BLOKU KOMPUTEROWEGO

PLIK DO POBRANIA

STRONA WWW PROJEKTU

WWW.TWOJCERTYFIKAT.EU

 
PRZYJMOWANIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH ZOSTAŁO PRZEDŁUŻONE DO MOMENTU, AŻ ZOSTANĄ WYCZERPANE MIEJSCA NA SZKOLENIA.
 

Zapraszamy do udziału w projekcie  „Certyfikowane szkolenia z języka angielskiego i Excela dla pracowników sektora MMŚP w Łódzkiem odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorstw”. Projekt jest w 100% dofinansowany.
 
Kto może być uczestnikiem szkolenia? 
 
Osoby fizyczne, które:

w momencie przystąpienia do projektu spełniają łącznie poniższe warunki:

1) są zatrudnione lub samozatrudnione w firmie z branży budowlanej lub tekstylno-odzieżowej (wykaz PKD do pobrania)

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pdf/4_PKD-klucz_2004-2007.pdf


2) firmy w których są zatrudnione na dzień podpisania umowy szkoleniowej nie wyczerpały przysługującego im limitu w ramach pomocy de minimis  (wartość na zaświadczeniu de minimis wystawianym przez ŁIPH wyniesie około 4 tys. złotych za jednego uczestnika);

3) zostały oddelegowane do udziału w szkoleniu przez mikro, małe lub średnie  przedsiębiorstwo posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa łódzkiego;

4) zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa łódzkiego.
 

Dokumenty do pobrania

 
Dokumenty zgłoszeniowe prosimy dostarczyć do biura ŁIPH w godz. 8-17.
ul. Tuwima 30 lok. 4
90-002 Łódź

 
Formularz informacji  (2), oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków udziału w projekcie (3),  oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (5) lub oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis (5a) wypełniane  jest tylko raz, nawet w wypadku aplikacji kilku pracowników z tego samego przedsiębiorstwa.
 
Zaświadczenie o zatrudnieniu (4) wypełniane jest w wypadku oddelegowana pracownika przez przedsiębiorstwo. Natomiast w wypadku samozatrudnienia prosimy o wypełnienie zaświadczenia o samozatrudnieniu (4a).
 
Do dokumentów prosimy załączyć wydruk KRS bądź CEIDG , potwierdzone za zgodność z oryginałem otrzymane zaświadczenia de minimis i w wypadku sporządzania sprawozdania finansowego –  taki dokument za okres 3 lat obrotowych.
 
Prosimy też o wypełnieniu testu on-line pozwalającego na wstępne zakwalifikowanie do grupy językowej (w rubryce "firma" proszę wpisać ŁIPH):
 
http://www.british-centre.pl/pl/Test_online
 
Początek zajęć planowany jest na drugą połowę października.
 
http://www.pokl.lodzkie.pl
http://www.efs.gov.pl

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl