Menu

Łódzki Klaster BudowlanyGiełda ofert


Aktualne informacje z życia Klastra

Łódzki Klastra Budowlany– Twój Dom wziął udział w Konferencji  pt.“ Klaster w działaniach integracyjnych między przedsiębiorstwami , instytucjami naukowymi oraz otoczeniem biznesu “, organizowanej przez PARP, w Łódzkim Hotelu Centrum.

Łódzki Klaster miał własne stoisko promocyjno informacyjne, na którym członkowie klastra zaprezentowali własne materiały promocyjne oraz czynnie uczestniczyli w dyskusji związanej z polityką klastrową.  Moderatorem spotkania był przedstawiciel Naszego klastra – Pan Kazimierz Kubiak.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 16- 19.02.2012 br. Łódzki Klaster Budowlany miał swoje stoisko na XIX Targach INTERBUD w Łodzi.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, która znajduje się w zakładce aktualności.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 15 listopada w Instytucie Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym w Łodzi odbyło się spotkanie: „Zarządzanie inicjatywą klastrową i budowanie relacji z otoczeniem”.
Tematem przewodnim panelu dyskusyjnego była problematyka zarządzania inicjatywą klastrową i budowania relacji klastra z otoczeniem (jednostkami naukowymi, parkami technologicznymi, organizacjami przedsiębiorców itp.)

Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat roli animatora/koordynatora klastra w zarządzaniu inicjatywą klastrową. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, jakie są niezbędne kompetencje oraz zasoby, jakimi powinien dysponować animator klastra, aby móc efektywnie działać.

Rozmawiano również o współpracy, budowaniu relacji i realizacji wspólnej strategii z instytucjami otoczenia danego klastra (jednostkami naukowymi, parkami technologicznymi, organizacjami przedsiębiorców itp.). Tematem wspólnej dyskusji były takie dylematy jak m.in. czy koordynator klastra powinien samodzielnie rozwijać niezbędne kompetencje, czy budować partnerstwa z otoczeniem?; w jaki sposób formalizować i finansować tego typu współpracę/partnerstwa?. 

Seminarium było niebywałą okazją do przedstawienia praktycznych doświadczeń polskich inicjatyw klastrowych z zakresu zarządzania oraz budowania relacji z otoczeniem.
Spotkania dyskusyjne organizowane było w ramach przedsięwzięcia  „Polskie klastry i polityka klastrowa”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Honorowy patronat nad projektem objęło Ministerstwo Gospodarki.

PROGRAM
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 26 października – 2011 r. (środa), o godz.11.00 w siedzibie Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. Warszawa, ul. Nowy Świat 2, sala Muzeum WPG S.A. - V piętro odbędzie się kolejna konferencja-szkolenie nt.: RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY - W BADANIACH I STATYSTYCE, 2011r.
 
W programie konferencji:
1. Posadzki i podkłady podłogowe ATLAS-a kompleksowa oferta. Pan Marcin Kozłowski - Kierownik grupy produktowej Posadzki i zaprawy -GRUPA ATLAS .www.atlas.com.pl ,
2. Współpraca z geodetami niemieckimi i geodezyjnymi firmami z Niemiec- Pan Jacek Uchański - V-ce Prezes Zarządu, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. www.wpg.com.pl 
3. Koszty i ceny w budownictwie po III kwartałach 2011 r." - Pani Mariola Gala- Vacqueret, dr. Janusz Traczyk - Eksperci systemu SEKOCENBUD, (www.sekocenbud.pl)
4. Budownictwo po 9 miesiącach 2011 r. - Prof. dr Zofia W. Bolkowska - Ekspert Fundacji Wszechnicy Budowlanej.
5. Budownictwo jednorodzinne po 9 miesiącach 2011 - ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
6. Budownictwo przemysłowe i magazynowe w latach 2003 - 2010 - Pani Zofia Kurlej Kierownik Ośrodka Statystyki Budownictwa- badania realizowane w Ośrodku Statystyki Budownictwa US w Lublinie.www.stat.gov.pl/lublin
7. Wyroby hutniczedla budownictwa - ceny po 9 miesiącach 2011r. - Pan Andrzej Ciepiela , Dyrektor PUDS.
8. Przemysł cementowy po 9 miesiącach 2011 r.
 
Prosimy o potwierdzenie udziału- e-mail:fwb5@fwb5.orglub tel./fax: 022 825 28 24, tel. kom. +48 509 905 805
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedstawiamy wnioski z ostatniego spotkania dyskusyjnego pt. „Rozwój klastrów przez przyciąganie inwestycji zagranicznych, promocję i ekspansję międzynarodową”, które odbyło się 23.09.2011 w Katowicach, w którym brali udział członkowie Łódzkiego Klastra Budowlanego TWÓJ DOM.

Panel-wnioski
 
Obecnie, jesteśmy już w trakcie przygotowywania kolejnych spotkań dyskusyjnych skierowanych dla osób zaangażowanych w tematykę rozwoju klastrów w Polsce. Chcąc lepiej dostosować tematykę kolejnych spotkań do Państwa potrzeb i oczekiwań, chcielibyśmy skonsultować z Państwem listę problemów / zagadnień, które warto byłoby poruszyć. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa krótki formularz z propozycją tematów do Państwa oceny lub zgłoszenia nowych zagadnień, dostępny pod pod poniższym linkiem:
 
FORMULARZ

Kolejne spotkanie dyskusyjne planujemy na II połowę listopada br. O szczegółach będziemy Państwa informować.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Tel. + 48 58 524 49 50/00
Fax +48 58 524 49 08
www.ibngr.pl
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 15.09.2011 r. w siedzibie ŁIPH odbyło się kolejne spotkanie członków Łódzkiego Klastra Budowlanego TWóJ DOM.

W trakcie spotkania zaproszeni goście referowali następujące tematy:
1. Instrumenty finansowe rewitalizacji miasta - dr inż. Elżbieta Hibner
2. Przygotowania do udziału w Targach Budownictwa - Łódź, luty 2012  G.Tomczak i K. Kubiak
3. Uczestnictwo przedstawicieli klastra w spotkaniu w Katowicach - " Rozwój klastrów przez przyciąganie inwestycji zagranicznych, promocję i ekspansję międzynarodową " - 23.09.2011 r.

Ponadto biuro ŁIPH poinformowało uczestników o pracach nad nowym narzędziem internetowym, które ma wspomóc działalność Łódzkiego Klastra Budowlanego w kwestii kooperacji oraz nawiązywania kontaktów handlowych poszczególnych firm należących do klastra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łódzki Klaster Budowlany-  klastrem tanich domów. www.kignet.pl

W dniu 16 listopada 2010 został powołany „Łódzki Klaster Budowlany Twój Dom” .
Idea powołania Łódzkiego Klastra Budowlanego wyniknęła z potrzeb społecznych, budowy tanich domów jednorodzinnych i obiektów przemysłowych. Wszystkie działania zmierzają więc w kierunku:
- skonsolidowania oferty firm w zakresie budowy tanich domów jednorodzinnych w oparciu o dostępne technologie przy wykorzystaniu krajowych materiałów budowlanych,
- budowania rynku tanich domów jednorodzinnych
- stworzenia ośrodka badań i rozwoju materiałów budowlano- wykończeniowych oraz domów jednorodzinnych w technologii szkieletowej i prefabrykowanej z drewna i innych materiałów ekologicznych.

Firmy - uczestnicy Klastra

Cele I etapu inicjatywy klastrowej to:

1. opracowanie założeń dla funkcjonowania klastra tanich domów jednorodzinnych,
2. prowadzenie analizy procesu tworzenia klastra tanich domów jednorodzinnych w obszarze:
- czynników wpływających na podjęcie przez firmy decyzji o ich uczestnictwie w strukturach klastra
- warunków funkcjonowania przedmiotowego klastra
- znaczenia zadań koordynatora klastra dla procesu jego funkcjonowania,
- czynników współokreślających zdolność klastra do podejmowania prac badawczych oraz transferu technologii.
3. zweryfikowanie przyjętych założeń w oparciu o przeprowadzone wyniki badań oraz  analizy.

Organizacja procesu monitorowania i ewaluacji inicjatywy klastrowej

Instytucją odpowiedzialną za organizację procesu monitorowania i ewaluacji inicjatywy klastrowej jest ŁIPH. Uzasadnieniem dla pozycji ŁIPH w przedmiotowym projekcie na etapie powstawania inicjatywy klastrowej jest konieczność inicjowania i koordynowania między innymi działań potencjalnych jego uczestników w zakresie: budowy założeń funkcjonowania klastra tanich domów jednorodzinnych, ich wdrażania, monitorowania jego przebiegu oraz ewaluacji.
W szczególności podstawą dla stworzenia optymalnych warunków dla przedmiotowej inicjatywy klastrowej jest:
-  uczestnictwo ŁIPH w procesie tworzenia inicjatywy klastrowej, monitorowanie jego działań oraz ewaluacja przyjętych założeń.
- stworzenie przez grupę inicjatorów klastra warunków do realizacji funkcji handlowej (np. dewelopera na rynku domów jednorodzinnych) lub wyłonienie/stworzenie firmy odpowiedzialnej za zbudowanie rynku domów wykonywanychw konkretnej technologii 
- zarejestrowanie fundacji lub stowarzyszenia jako instytucji odpowiedzialnej za skonkretyzowanie celów działania klastra, nabór firm do jego struktury, koordynowanie działań w ramach klastra, współpracę z jednostkami sfery B+R, władzami samorządowymi oraz podejmowanie działań w obszarze budowy rynku tanich domów jednorodzinnych
- rozwoju rynku tanich domów jednorodzinnych oraz osiedli domów jednorodzinnych
-  transferu w ramach struktur klastra, wiedzy, nowych technik i technologii
Efektem pierwotnym prowadzonego monitoringu i ewaluacji będzie bieżące korygowanie przyjętych założeń dotyczących warunków tworzenia oraz funkcjonowania klastra tanich domów jednorodzinnych oraz współdziałanie jego uczestników w procesie realizacji. 

 

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl