Menu

PRACA W CENTRUM - program typu outplacement w województwie łódzkim

W związku z realizacją projektu pn. "PRACA W CENTRUM -  program typu outplacement w województwie łódzkim", zamieszczamy poniżej pełną informacją o wyborze ofert:
> INFORMACJA O WYBORZE OFERT CZ. I, CZ. II
> > INFORMACJA O WYBORZE OFERT CZ. III, CZ. IV, CZ. V

> > > INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - SPAWANIE
 

Aktualizacja 17 11 2017:
> LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA POMOSTOWEGO_17 11 2017

 

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

DO POBRANIA - SZKOLENIE CUKIERNIK
> HARMONOGRAM: Szkolenie Cukiernik + egzamin zewnętrzny w ramach projektu "PRACA W CENTRUM - program typu outplacement w województwie łódzkim"

DO POBRANIA - SZKOLENIE SPECJALISTA DS. EXCEL
> HARMONOGRAM: Szkolenie Specjalista ds. excel + egzamin zewnętrzny w ramach projektu "PRACA W CENTRUM - program typu outplacement w województwie łódzkim"

DO POBRANIA - SZKOLENIE PRAWO JAZDY KAT. B
> HARMONOGRAM: Szkolenie Prawo jazdy kat. B + egzamin zewnętrzny w ramach projektu "PRACA W CENTRUM - program typu outplacement w województwie łódzkim"

DO POBRANIA - KURS SPAWANIA G(311)-FM1:
> HARMONOGRAM: Kurs spawania G(311)-FM1 + egzamin wewnętrzny w ramach projektu "Praca w centrum - program typu outplacement województwie łódzkim"

DO POBRANIA - KURS SPAWANIA G(311)-FM1 ORAZ MMA(111)-FM1:
> HARMONOGRAM: Kurs spawania G(311)-FM1 oraz MMA(111)-FM1 w ramach projektu "Praca w centrum - program typu outplacement województwie łódzkim"

DO POBRANIA - KURS PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI Z KADRAMI I PŁACAMI Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA - UWAGA, ZMIANA HARMONOGRAMU!:
> HARMONOGRAM: Kurs podstawy księgowości z kadrami i płacami z obsługą komputera w ramach projektu "Praca w centrum - program typu outplacement województwie łódzkim"

DO POBRANIA - GRAFIKA COREL - UWAGA, ZMIANA HARMONOGRAMU!:
> HARMONOGRAM:  Grafika komputerowa COREL + egzamin zewnętrzny ECDL w ramach projektu "Praca w centrum - program typu outplacement województwie łódzkim"

DO POBRANIA - GRAFIKA PHOTOSHOP - UWAGA, ZMIANA HARMONOGRAMU!:
> HARMONOGRAM:  Kurs graficzny Photoshop z egzaminem zewnętrznym w ramach projektu "Praca w centrum - program typu outplacement województwie łódzkim"

DO POBRANIA - PROGRAMOWANIE C++:
> HARMONOGRAM:  Programowanie C++ + egzamin zewnętrzny w ramach projektu "Praca w centrum - program typu outplacement województwie łódzkim"

DO POBRANIA - STYLIZACJA PAZNOKCI :
> HARMONOGRAM:  Kurs przedłużania, zdobienia i stylizacji paznokci w ramach projektu "Praca w centrum - program typu outplacement województwie łódzkim"

DO POBRANIA - SZKOLENIE PRAWO JAZDY KAT. C, D, CE TOMASZÓW MAZ.
> HARMONOGRAM: Prawo jazdy Kat. C, D, CE Tomaszów Mazowiecki w ramach projektu "PRACA W CENTRUM - program typu outplacement w województwie łódzkim"

DO POBRANIA - SZKOLENIE PRAWO JAZDY KAT. C - UWAGA, ZMIANA HARMONOGRAMU!
> HARMONOGRAM: Szkolenie Prawo jazdy Kat. C Łódź w ramach projektu "PRACA W CENTRUM - program typu outplacement w województwie łódzkim"

DO POBRANIA - SZKOLENIE OPIEKUNKA DZIECIĘCA:
> HARMONOGRAM: 
Opiekunka dziecięca (opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym) + egzamin zewnętrzny w ramach projektu "PRACA W CENTRUM - program typu outplacement w województwie łódzkim" 

DO POBRANIA - SZKOLENIE ZE SPAWANIA STALI:
> HARMONOGRAM: 
Spawanie stali niestopowych i niskostopowych - grupa materiałowa FM1, 311-spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe (G), 111- spawanie łukowe elektrodą otuloną (MMA) + egzamin zewnętrzny w ramach projektu  "Praca w centrum - program typu outplacement w województwie łódzkim" 

DO POBRANIA - SZKOLENIE Z WÓZKÓW JEZDNIOWYCH:
> HARMONOGRAM: Szkolenie z wózków jezdniowych: Kategoria IWJO - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, w tym specjalizowanych (uprawnienia UDT) + egzamin zewnętrzny w ramach projektu "Praca w centrum - program typu outplacement w województwie łódzkim"

 

***

Projekt „PRACA W CENTRUM - program typu outplacement w województwie łódzkim” realizowany jest przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową w partnerstwie z DGA S.A.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 160 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy, w województwie łódzkim do 30.06.2018 r. poprzez udział w kompleksowym programie outplacement.


Projekt realizowany jest w okresie od września 2016 roku do czerwca 2018 roku i przewiduje następujące działania:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) jako obowiązkowy element wsparcia z wykorzystaniem profesjonalnego narzędzia MBS do analizy osobowościowo-kompetencyjnej,
 • poradnictwo psychologiczne oferujące pomoc w odnalezieniu się w trudnej sytuacji, jaką jest utrata zatrudnienia,
 • szkolenia zawodowe podnoszące lub pozwalające nabyć nowe kwalifikacje zawodowe,
 • pośrednictwo pracy pomagające w znalezieniu nowego zatrudnienia, udzielenie bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

Do projektu mogą zgłosić się osoby spełniające następujące warunki:

 • zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu lub są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (wymagane stosowne zaświadczenie),
 • w przypadku ubiegania się o bezzwrotną pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej dodatkowo kandydat musi należeć do jednej z poniższych grup:
  > osoby poniżej 30. roku życia,
  > osoby powyżej 50. roku życia,
  > osoby niepełnosprawne,
  > osoby o niskich kwalifikacjach (maks. wykształcenie ponadgimnazjalne),
  > kobiety.


Kontakt:
biuro@izba.lodz.pl

42 208 93 23 | 797 991 360

 

> LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU < 

> WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA < 

> OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI/WSPARCIA FINANSOWEGO <

 

NOWE DOKUMENTY DLA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
> > BIZNESPLAN - NOWY
> > REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH - NOWY

> > UMOWA O ŚWIADCZENIE WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO
> > UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO - NOWA


DOKUMENTY DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA - DLA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

> > FORMULARZ REKRUTACYJNY < <

> > OŚWIADCZENIE KANDYDATA < < 

> > OŚWIADCZENIE - DANE OSOBOWE < <

> > OŚWIADCZENIE - MAŁŻONEK < <

> > OŚWIADCZENIE PRACODAWCY < <

> > OŚWIADCZENIE PRACODAWCY - DLA PRACOWNIKÓW ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM < <

> > WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO < <DOKUMENTY DODATKOWE - DO WGLĄDU:

> > REGULAMIN REKRUTACJI < <

> > KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO < <

> > KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO < <

> > REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH - WERSJA ARCHIWALNA < <

> > UMOWA - UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO - WERSJA ARCHIWALNA < <

> > WEKSEL < <

> > BIZNESPLAN - WZÓR WERSJA ARCHIWALNA < <

                  

 

 

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl