Menu

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM)

http://www.cam-lodz.pl/

Od 1 kwietnia rozpoczęła się realizacja projektu zakładającego utworzenie Centrum Mediacji
i Arbitrażu przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Siedziba nowej instytucji mieści się w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 w budynku Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości.

Dzięki Centrum Mediacji i Arbitrażu (CAM) w Łodzi przedsiębiorcy będą mogli  znacząco skrócić czas, a także obniżyć koszty rozwiązywania sporów gospodarczych poprzez uniknięcie konieczności prowadzenia sporu w sądzie powszechnym. Usługi Centrum Mediacji i Arbitrażu w Łodzi adresowane są do przedsiębiorców, to oznacza, że przynajmniej jedna ze stron postępowania mediacyjnego musi prowadzić działalność gospodarczą

Celem działalności Centrum jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stworzenie dodatkowego sposobu rozwiązania sporu, który umożliwi kontynuowanie współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami. Warto pamiętać, że według danych  Banku Światowego,  średni czas trwania procedury dochodzenia roszczeń kontraktowych przed sądem w naszym kraju zajmuje około 1000 dni. Centrum Mediacji i Arbitrażu jest odpowiedzią na ten problem.

Najważniejsze korzyści z mediacji to:

  • niski koszt postępowania,
  • brak rozbudowanych formalności,
  • poufny charakter mediacji,
  • krótki czas załatwienia sprawy.

Do współpracy z CAM zostaną zaproszone samorządowy zawodowe radców prawnych i adwokatów, a także sądy powszechne i prokuratury.
CAM rozpocznie pełnowymiarową działalność od 1 lipca 2018 roku.

Utworzenie Centrum Mediacji i Arbitrażu w Łodzi jest dofinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach osi II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, w przypadku której instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
 

http://www.cam-lodz.pl/

biuro@cam-lodz.pl

 

 

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl