Menu

Most gospodarczy REGION ŁÓDZKI - UKRAINA 2018

W dniu 12 czerwca 2018 roku w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja 'Most gospodarczy REGION ŁÓDZKI - UKRAINA 2018', która była bezpośrednim następstwem misji gospodarczej zorganizowanej przez ŁIPH w marcu br. Rewizyta ukraińskich firm z Lwowa, Kijowa i Winnicy była kolejną okazją do nawiązania kontaktów i bardzo konkretnych rozmów biznesowych. 

Z Lwowską Izbą Przemysłowo-Handlową podpisaliśmy porozumienie o współpracy, które inicjuje realny mechanizm wspierania i generowania kontaktów handlowych. Bardzo poważnie traktujemy też wymianę myśli technicznej i współpracę w zakresie nowych technologii - w tym wzajemne wspieranie start-upów technologicznych, które po obu stronach sygnalizowały podobne wyzwania. Po misji i konferencji widać także ogromne pole do współpracy w zakresie branży modowej - pierwsze poważne rozmowy już trwają.

Będziemy kontynuować ten projekt - dostrzegamy bowiem ogromny, realny potencjał biznesowy, który już udało się uwolnić. Kolejne kroki przed nami.

 

Konferencja zorganizowana w związku z realizacją projektu: „ŁIPH promotorem potencjału gospodarczego regionu łódzkiego na rynkach Ukrainy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Celem projektu jest wzrost poziomu inwestycji zagranicznych w regionie łódzkim oraz wzrost poziomu eksportu regionalnych przedsiębiorstw z sektora MŚP, przede wszystkim z branż należących do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, dzięki podjęciu współpracy i działań na rzecz zintegrowanego rozwoju gospodarczego, stworzeniu i upowszechnieniu spójnej oraz kompleksowej oferty inwestycyjnej oraz oferty promocji gospodarczej.

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl