Menu

Zgierz

Zgierski Oddział ŁIPH, ul. 1-go Maja 65, 95-100 Zgierz

---

Zarząd Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Zgierzu
W dniu 11 października 2019 w siedzibie Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się Zebranie Członków Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej w Zgierzu.

Mandat Prezesa Oddziału ŁIPH w Zgierzu kadencji 2019-2020 otrzymała Pani Anna Mundzia.

Odbyły się również wybory uzupełniające do Zarządu Oddziału ŁIPH w Zgierzu.

Zarząd Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Zgierzu:

Anna Mundzia – Prezes Oddziału ŁIPH w Zgierzu a.mundzia@izba.lodz.pl
Dariusz Cholewa
Anna Idczak
Grażyna Kietla
Anna Nadolska
Jacek Nawrocki
Beata Ostrowska
Karol Pruski
Jakub Pyrzanowski
Paweł Sarba

Omówiono kierunki i plan działania Zgierskiego Oddziału ŁIPH.

---

Wyjazd szkoleniowy Zgierskiego Oddziału ŁIPH

Członkowie Zgierskiego Oddziału ŁIPH wzięli udział w wyjeździe szkoleniowym w dniach 7-10.11.2019 w Busku. Szkolenie dotyczyło wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa, a organizowane było przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Szeroka wiedza z zakresu prawa i procesów legislacyjnych zostanie wykorzystana w pracach Zgierskiego Oddziału ŁIPH oraz w działalności gospodarczej jego członków. 

---

„Nowe zasady  kontroli rozliczeń podatkowych przedsiębiorców”

Szkolenie odbędzie się 28 czerwca 2017r. /środa/ godz. 14.00 - 16.00 w siedzibie Zgierskiego Oddziału ŁIPH w Zgierzu ul. 1 Maja 65.

Szkolenie poprowadzą: Michał Sroczyński i Kacper Sołoniewicz – doradcy podatkowi posiadający duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach, postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej, organami egzekucyjnymi oraz w postępowaniach karno-skarbowych przed sądami administracyjnymi.

Celem szkolenia jest przybliżenie nowych zasad kontroli przedsiębiorców wprowadzonych przez ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Program szkolenia:  

 • Organy Krajowej Administracji Skarbowej i ich uprawnienia.
 • Nowe procedury kontroli przedsiębiorców.
 • Uprawnienia i obowiązki kontrolowanych przedsiębiorców.
 • Różnice pomiędzy poszczególnymi procedurami.
 • Sposoby przygotowania się do kontroli.
 • Najczęstsze błędy podatników w trakcie kontroli podatkowej.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do 26 czerwca 2017 r. pod adresem e-mail: m.nowak@izba.lodz.pl

---

BEZPŁATNE SZKOLENIE W ZGIERSKIM ODDZIALE ŁÓDZKIEJ IZBIE PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ:

"Obowiązki przedsiębiorcy związane z ustawą o ochronie danych osobowych."

Szkolenie odbędzie się 16 lutego 2017 r.  /czwartek/ w godz. 14.00 - 16.00 w siedzibie Zgierskiego Oddziału ŁIPH w Zgierzu ul. 1 Maja 65. Poprowadzi je specjalista z zakresu  ochrony danych osobowych z łódzkiej firmy doradczej „IBIS” zajmującej się zarządzaniem bezpieczeństwem danych osobowych.

Podczas szkolenia przewidziana jest możliwość zadawania pytań odnoszących się do konkretnych przypadków występujących u danego przedsiębiorcy.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. każdy przedsiębiorca przetwarzający dane osobowe ( np. dane klientów, pracowników itp.) ma obowiązek opracowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych. Ustawa dopuszcza możliwość zgłaszania przez samego przedsiębiorcę do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiory danych albo też powoływać i zgłaszać do rejestracji GIODO administratorów bezpieczeństwa informacji, odpowiedzialnych za prowadzenie rejestru tych zbiorów. Brak dokumentacji i naruszenie przepisów ustawy może wiązać się z nałożeniem na przedsiębiorcę wysokich grzywien, które po zastosowaniu Rozporządzenia UE o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mogą wynieść 4% przychodu za rok ubiegły.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do 14 lutego 2017 r. na adres e-mail: m.nowak@izba.lodz.pl


Zapraszamy również do kontaktu przedsiębiorców zgierskich we wszystkich ważnych sprawach dotyczących funkcjonowania gospodarczego firm w których izba gospodarcza może zająć w imieniu przedsiębiorców wspólne stanowisko.

Kontakt z nami: Zgierski Oddział ŁIPH, ul. 1-go Maja 65, 95-100 Zgierz
42 208 93 23  | +48 797 991 360
e-mail: a.mundzi@izba.lodz.pl 

m.nowak@izba.lodz.pl

---

W dniu 24 października br. w Zgierskim Oddziale Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się szkolenie organizowane w ramach FABRYKI KOMPETENCJI pt. „Jak przygotować się do kontroli podatkowej”.

Szkolenie poprowadzili specjaliści z działu kontroli podatkowej Kancelarii Prawnej MARIAŃSKI GROUP, obsługującej sektor biznesowy i specjalizującej się m.in. w doradztwie prawno-podatkowym.

Na szkoleniu m.in. poruszono tematy dot. kontroli i postępowań wobec podatnika, praw i obowiązkóz kontrolowanego i kontrolujących; kontroli w zakresie dochodów nieujawnionych; nowych regulacji dot. cen transferowych oraz błędów w rozliczeniach.

 

---

W dniu 29 czerwca w Zgierskim Oddziale Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się spotkanie ze specjalistami prawa pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

Podczas spotkania poruszone zostały zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w Kodeksie Pracy. Specjaliści z OIP przekazali również informacje na temat tego, jak efektywnie przygotować firmę do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Spotkanie poprowadził Starszy Inspektor Pracy Kamil Kałużny. Obecny był również Pan Andrzej Świderski – Okręgowy Inspektor Pracy.

Zapraszamy na spotkanie przedsiębiorców z Zastępcą Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu, Panem Michałem Czaplą. Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia (wtorek) o godz. 17.00 w biurze Zgierskiego Oddziału ŁIPH, ul. 1 Maja 5.

Głównym tematem spotkania będzie omówienie zmian, które zaszły w ordynacji podatkowej.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 1 kwietnia na adres e-mail: m.nowak@izba.lodz.pl; tel. 668 132 377.

Fotorelacja ze spotkania wielkanocnego 23 marca 2016 r. - zdjęcia dzięki uprzejmości Wydziału Informacji i Mediów UM w Aleksandrowie Łódzkim

        

---

Szanowni Członkowie Zgierskiego Oddziału ŁIPH,
Zarząd Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej serdecznie zaprasza na
SPOTKANIE  WIELKANOCNE, które odbędzie się w dniu 23 marca 2016r. (środa) o godz. 10.00, w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Zgierzu, ul. 1 Maja 5.

Koszt udziału w spotkaniu: 50zł/os. Osoba do kontaktu: Pan Karol Pruski tel. 601 241 773

W imieniu Pani Małgorzaty Rosołowskiej – Pomorskiej, Prezes Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej oraz Zarządu Zgierskiego Oddziału ŁIPH zapraszamy na

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM MIASTA ZGIERZA, PRZEMYSŁAWEM STANISZEWSKIM,
PODSUMOWUJĄCE ROCZNĄ PREZYDENTURĘ.

Spotkanie odbędzie się 9 marca (środa) o godz. 17.00 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5 (Sala Ślubów).

W imieniu Pani Małgorzaty Rosołowskiej – Pomorskiej, Prezes Zgierskiego Oddziału ŁIPH,  zapraszamy na spotkanie przedsiębiorców z Andrzejem Tarką, Dyrektorem Biura Łódzkiej Rady Federacji SNT – NOT.

Spotkanie odbędzie się 29 lutego (poniedziałek) o godz. 17.00 w biurze Zgierskiego Oddziału ŁIPH, ul. 1 Maja 5 (I piętro) - budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Zgierzu. Udział jest bezpłatny.

Program spotkania:

 1. Oferta usług technicznych i szkoleń Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (członka ŁIPH).
 2. Informacja dotycząca możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach II Osi Priorytetowej – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 3. Informacja dotycząca możliwości pozyskiwania środków przez Przedsiębiorców na poprawę warunków bhp w ramach działań prewencyjnych ZUS.
 4. Informacja dotycząca możliwości realizacji działań doradczych dla Przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.1- Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.
 5. Informacja dotycząca możliwości realizacji usług szkoleniowych i doradczych dla Przedsiębiorców w ramach Rejestru Usług Rozwojowych. 
 6. Dyskusja.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane przez Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców:
"Wsparcie przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2014-2020".

Spotkanie odbędzie się  9 lutego br. w godz. 11.45 - 14.30 w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Zgierzu, przy ul. ks. Rembowskiego 1 (sala konferencyjna na parterze w drugim budynku). Spotkanie informacyjne prowadzone będzie przez specjalistę ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzezinach. Na zakończenie przewidziany jest czas na indywidualne konsultacje dla przedsiębiorców.


PROGRAM SPOTKANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go na podane adresy:
lnowak@umz.zgierz.pl; LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Zgłoszenia są przyjmowane do 8 lutego do godziny 12.00.

W imieniu Wiceprezesa Zgierskiego Oddziału ŁIPH Józefa Bereżewskiego serdecznie zapraszamy na
II BAL CHARYTATYWNY na rzecz BUDOWY STACJONARNEGO HOSPICJUM w Zgierzu.

Patronat nad balem objął m.in. Zgierski Oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Bal odbędzie się 23 stycznia o godz. 20.00 w Sali Balentino, ul. Piątkowska 83R, Zgierz.

Koszt: 175zł/osoba.
Kontakt: 697 858 135; e-mail: biuro@hospicjumzgierz.pl

W imieniu Zarządu Zgierskiego Oddziału ŁIPH bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w balu!

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć, a chciałyby wspomóc budowę stacjonarnego hospicjum, mogą wpłacać pieniądze na rachunek Hospicjum - nr konta 49 1240 3057 1111 0000 3437 8625 z dopiskiem: Zgierski Oddział ŁIPH.

W imieniu Zarządu Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej
oraz Mundurowego Klubu Motorowego RP Region w Zgierzu
serdecznie zapraszamy na

Uroczysty Wieczór Wigilijny.

3 grudnia (czwartek) godz. 18.00 - restauracja "San Remo", ul. Chemików 6, Zgierz.

 

Koszt: 70 zł/os.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod nr tel. 42 208 93 23 lub mailowo: m.nowak@izba.lodz.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 listopada br.

W imieniu Pani Prezes Małgorzaty Rosołowskiej-Pomorskiej serdecznie zachęcamy do stworzenia Drużyny Zgierskiego Oddziału ŁIPH na III Zawodach Pływackich o Puchar Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej i Przewodniczącego Klubu Biznesu w Kutnie. 

Zawody odbędą się 25 listopada br. o godzinie 18.00 w AQUAPARK Kutno.
Ostateczny termin zgłaszania zawodników: 23.11 godzina 12.00.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uprzejmie informujemy, że 3 października (sobota), odbyło się GRZYBOBRANIE. 

Tytuł Borowika Roku 2015 zdobyła Pani Anna Mundzia z firmy TBS Sp. z o.o.

  

  

  

25 września 2015 r. w Zgierzu odbyły się Obrady Ogólnego Zebrania Członków Zgierskiego Oddziału ŁIPH.

Porządek Obrad Zebrania:

1.       Otwarcie obrad Ogólnego Zebrania Członków Oddziału.

2.       Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Ogólnego Zebrania Członków Oddziału.

3.       Wybór Komisji Ogólnego Zebrania:

-        Mandatowej - 3 osoby

-        Uchwał i Wniosków – 3 osoby

4.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Ogólnego Zebrania Członków Oddziału i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.       Przyjęcie porządku obrad.

6.       Przyjęcie Regulaminu Obrad Ogólnego Zebrania Członków Oddziału.

7.       Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Zgierskiego Oddziału ŁIPH z działalności w roku 2014/2015.

8.       Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny działalności Zgierskiego Oddziału ŁIPH w roku 2014/2015.

9.       Zaopiniowanie projektu budżetu Zgierskiego Oddziału ŁIPH.

10.     Dyskusja.

11.     Sprawy różne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 16 września w Zgierzu odbyła się konferencja „Szanse rozwoju przedsiębiorczości w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020” zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu. Współorganizatorami konferencji był m.in. Zgierski Oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Podczas konferencji licznie przybyli przedsiębiorcy mieli okazję zapoznania się z nowym okresem programowania środków UE na lata 2014-2020 oraz możliwością skorzystania z pomocy udzielanej przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy na rozwój firm i pracowników. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu przedstawił formy wsparcia dla lokalnych firm oraz podsumował dotychczasowe efekty współpracy z przedsiębiorcami.

Ogłoszono również wyniki konkursu „Pracodawca Roku 2014” zorganizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu. Miło nam poinformować, że laureatami konkursu zostały firmy zrzeszone w Zgierskim Oddziale Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Statuetkę otrzymali: Fabryka rajstop „ADRIAN” ze Zgierza, firma „Alles” z Głowna i „Lady Kama” z Aleksandrowa Łódzkiego.

W konferencji uczestniczyli również: Poseł na Sejm RP Agnieszka Hanajczyk, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Wicestarosta Zgierski Krzysztof Kozanecki i Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński.

 

 

 

Zdjęcia: źródło - Starostwo powiatowe w Zgierzu

W imieniu Prezydenta Miasta Zgierza zapraszamy członków Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej na spotkanie z przedstawicielami miast partnerskich, organizacji pozarządowych i zaproszonych gości, które odbędzie się w dniu 13 września (niedziela) o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta Zgierza. Spotkanie odbędzie się w ramach imprezy "Zakończenie Lata Zgierz 2015". Delegacje reprezentują: miasto Orzysz, miasto Supraśl, miasto Glauchau (Niemcy), miasto Maniewicze (Ukraina), miasto Hodmezovasarhely (Węgry) i Bischwiller (Francja).

PROGRAM

PRAWDOPODOBNY SKŁAD DELEGACJI

Kontakt:

Łukasz Nowak
Główny Specjalista
Wydział Obsługi Przedsiębiorców,
Działalności Gospodarczej i Transportu
Urząd Miasta Zgierza
tel. 42 7143141
tel. kom. 602574968
e-mail: lnowak@umz.zgierz.pl

W imieniu Prezes Zgierskiego Oddziału ŁIPH Pani Małgorzaty Rosołowskiej – Pomorskiej, bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie przedsiębiorców z  Zastępcą Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu Panem Michałem Czaplą.

Spotkanie odbędzie się 9 września (środa) o godz. 18.00 w biurze Zgierskiego Oddziału ŁIPH, ul. 1 Maja 5.

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 7 września na adres e-mail: m.nowak@izba.lodz.pl; tel. 668 132 377

Zapraszamy serdecznie Członków Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej do udziału w bezpłatnych konsultacjach w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.
Konsultacje odbędą się w dniu 7 sierpnia 2015 r. (piątek) w godz. 12.30-15.30 w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.

Więcej informacji:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/mobilne-punkty-informacyjne-w-powiecie-zgierskim-brzezinskim-i-pabianickim-w-sierpniu-2015-r/ 

ZAPROSZENIE

W dniu 20 czerwca odbył się Ogólnopolski Charytatywny Rajd Przedsiębiorcy Zawsze Razem. Rajd wystartował ze Stadionu MOSiR, uroczysty finał oraz piknik odbyły się w Ośrodku Zgniłe Błota w Aleksandrowie Łódzkim.

Wyniki Ogólnopolskiego Charytatywnego Rajdu Przedsiębiorcy Zawsze Razem:

I miejsce – Puchar Prezesa KIG Andrzeja Arendarskiego

URZĄD MIASTA ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO

II Miejsce – Puchar Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego

Firma ELEKTROTEX z Aleksandrowa Łódzkiego

III miejsce – Puchar Prezydenta Miasta Zgierza Przemysława Staniszewskiego

Firma SKOMUR ze Zgierza

Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego za I miejsce dla najlepszej gminy zdobył Urząd Miasta Aleksandrowa Łódzkiego

Puchar Wojewody Łódzkiego za II miejsce w kategorii najlepsza gmina zdobył Urząd Miasta Zgierza

Puchar dla najlepszej załogi kobiecej ufundowany przez Stowarzyszenie „Wspólne dla Zgierza”, zdobyła drużyna w składzie Natalia Pasiecznik, Katarzyna Witczak – Graczyk i Beata Wojciechowska.

Oficjalna kwota zebrana na Fundację Twój poranek i Stowarzyszenie Hospicjum zostanie podana po zakończeniu prac rozliczeniowych, ponieważ wpływają jeszcze wpłaty.

        

  

  

Zapraszam na bezpłatne spotkanie nt. „Możliwości pozyskiwania finansowania dla Przedsiębiorców w woj. łódzkim na lata 2014-2020.

Spotkanie będzie w znaczącym stopniu oparte o wymianę doświadczeń, wskazówek oraz uwag w zakresie możliwości współpracy z doradcą finansowym.

Spotkanie poprowadzi Pan Roman Rylik, absolwent i pracownik projektowy Uniwersytetu Łódzkiego, Eureka Technology Park oraz Fundacji Familijny Poznań. Obecnie prowadzi i rozlicza równolegle 5 projektów POiG oraz POKL. Posiada doświadczenie w pozyskaniu i rozliczaniu kilkudziesięciu projektów finansowanych z UE z różnych programów i różnych branż. Współpracuje z Regionalną Izbą Gospodarczą w Kutnie, Starostwem Powiatowym w Radomsku, Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem Łódzkim.

Termin spotkania: 30 czerwiec (wtorek), godz. 17.30

Miejsce spotkania: Zgierz, ul. 1 Maja 5 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Zgierzu)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail: m.nowak@izba.lodz.pl lub pod nr tel. 668 132 377.

BEZPŁATNE KONSULTACJE dla członków Zgierskiego Oddziału ŁIPH:
 
W każdy piątek w godz. 9.00-15.00, Biuro Usług Prawno-Finansowych "Nowa" s.c. – członek Zgierskiego Oddziału ŁIPH, udziela bezpłatnych konsultacji rachunkowo-prawnych dla członków Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej.
 
Dane kontaktowe:
 
"Nowa" S.C. Biuro Usług Prawno-Finansowych
Ul. 3 Maja 4, 95-100 Zgierz 
tel.: 42 719 00 39
Link do strony internetowej: http://nowa-s-c-biuro-uslug-prawno-finansowych.znanyprawnik.pl/Dzial,Kontakt
                      
BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY CELEM UMÓWIENIA WIZYTY.

 

W dniu 1 kwietnia w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyło się Spotkanie Wielkanocne  przedsiębiorców zrzeszonych w Zgierskim Oddziale Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy ze Zgierza i powiatu zgierskiego oraz zaproszeni goście:

Pani Agnieszka Hanajczyk – Poseł na Sejm RP
Pan Marek Matuszewski – Poseł na Sejm RP
Pani Ilona Rafalska – Radna Sejmiku Województwa łódzkiego
Prezydent Miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski
Wiceprezydent Miasta Zgierza Pan Bohdan Bączak,
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Pan Jacek Lipiński
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu Pani Marta Pietrak – Kędzierawska
Pan Mirosław Golis Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej


 


 

Zgierski Oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu bardzo serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, dotyczące możliwości ubiegania się przez pracodawców o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach, którego możliwe jest finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 25.03.2015r. o godz. 17:00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Zgierzu ul. 1 Maja 5.
 
Temat spotkania skierowany jest zarówno do przedsiębiorców jak i mieszkańców Zgierza. Bardzo prosimy o rozpowszechnienie informacji o spotkaniu.

 

Zarząd Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej serdecznie zaprasza na SPOTKANIE WIELKANOCNE, które odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2015r. o godz. 10.00, w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Zgierzu, ul. 1 Maja 5.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Bardzo proszę o potwierdzenie uczestnictwa do 25 marca na adres e-mail: m.nowak@izba.lodz.pllub pod nr tel.668 132 377 – Magdalena Nowak.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie nt. „Możliwości pozyskiwania finansowania dla Przedsiębiorców w woj. łódzkim na lata 2014-2020”. Spotkanie będzie w znaczącym stopniu oparte o wymianę doświadczeń, wskazówek oraz uwag w zakresie możliwości współpracy z doradcą finansowym.

 
Spotkanie poprowadzi Pan Roman Rylik, absolwent i pracownik projektowy Uniwersytetu Łódzkiego, Eureka Technology Park oraz Fundacji Familijny Poznań. Obecnie prowadzi i rozlicza równolegle 5 projektów POiG oraz POKL. Posiada doświadczenie w pozyskaniu i rozliczaniu kilkudziesięciu projektów finansowanych z UE z różnych programów i różnych branż. Współpracuje z Regionalną Izbą Gospodarczą w Kutnie, Starostwem Powiatowym w Radomsku, Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem Łódzkim.
 
Termin spotkania: 26 styczeń (poniedziałek), godz. 17.00
Miejsce spotkania: Zgierz, ul. 1 Maja 5 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Zgierzu)
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: m.nowak@izba.lodz.pl lub pod nr tel. 668 132 377.

 

 

 

 


Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Ochrona danych osobowych w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą”.
Podczas spotkania  przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych, z podkreśleniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uwzględniające ostatnią nowelizację tej ustawy. Ponadto w ramach tego szkolenia słuchacze zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami dot. ochrony informacji niejawnych.
 
Szkolenie poprowadzi Pan Krzysztof Zelga - Agencji Promocji Wiedzy "PRUS" sp. z o. o.
 
Termin szkolenia: 19 styczeń (poniedziałek)
Godziny szkolenia: 17.00-19.00
Miejsce szkolenia: Zgierz, ul. 1 Maja 5 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Zgierzu)
Szkolenie bezpłatne!
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu bardzo proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: m.nowak@izba.lodz.pl lub pod nr tel. 668 132 377.

 

 

 

W dniu 5 grudnia 2014r. odbył się Uroczysty Wieczór Wigilijny przedsiębiorców zrzeszonych w Zgierskim Oddziale Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Wigilia odbyła się w Zgierzu w Sali Bankietowej „San Remo”.
 
W spotkaniu wigilijnym uczestniczyli przedsiębiorcy ze Zgierza i powiatu zgierskiego oraz zaproszeni goście:
Prezes Najwyższej Izby Kontroli - Pan Krzysztof Kwiatkowski
Pani Agnieszka Hanajczyk – Poseł na Sejm RP
Pan Marek Matuszewski – Poseł na Sejm RP
Pani Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki
Pani Ilona Rafalska – Radna Sejmiku Województwa łódzkiego
Prezydent Miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski
Wiceprezydent Miasta Zgierza Pan Bohdan Bączak,
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Pan Jacek Lipiński
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu Pani Marta Pietrak – Kędzierawska
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zgierzu - dr. Andrzej Jeziorski
Prezes  Regionalnej Izby Gospodarczej w  Kutnie – Wiesław Antoniak
Pan Andrzej Woźniak – Prezydent Mundurowego Klubu Motorowego RP
Pan Władysław Walasek – Wiceprezydent Mundurowego Klubu Motorowego RP
Pan Józef Szydliński  - Sekretarz Mundurowego Klubu Motorowego RP
Pan Michał Haze Wiceprezes Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej
Proboszcz Parafii św. Katarzyny w Zgierzu ks. Andrzej Chmielewski
 
Prezes Zgierskiego Oddziału ŁIPH Pani Małgorzata Rosołowska – Pomorska wręczyli oficjalne podziękowania dla zaangażowanych członków Oddziału, aktywnie uczestniczących w działaniach Izby, wspierających działalność i rozwój Oddziału.
 
Wyróżnieni zostali: Pani Anna Mundzia, Pan Józef Bereżewski, Pan Ryszard Gliński, Pan Karol Pruski. List gratulacyjny otrzymał również Pan Marek Kowalski z Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz Pan Kazimierz Kubiak.

Wieczór wigilijny odbył się w uroczystej i świątecznej atmosferze, wśród życzeń wielu sukcesów i pomyślności. Spotkanie było również okazją do bezpośrednich rozmów i kontaktów przedsiębiorców z przedstawicielami władz samorządowych.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Do skorzystania z indywidualnych bezpłatnych konsultacji zapraszamy osoby z terenu Podregionu Centralnego województwa łódzkiego (tj. z powiatów: brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, zgierskiego oraz pabianickiego).

 

 

 
Konsultacje poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzezinach w dniu 17 grudnia w godz. 11.00 – 14.00 w Starostwie Powiatowym w Zgierzu (sala konferencyjna – I piętro), ul. Sadowa 6a.
 
Osoby zainteresowane udziałem w indywidualnych konsultacjach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy lpibrzeziny@lodzkie.pl lub dostarczenie do siedziby Punktu do dnia 16 grudnia 2014r., do godziny 16.00.

ZAPROSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

Zgierski Oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej informuje, że z przyczyn niezależnych od niego, jako organizatora, planowana w dniu 26 listopada bieżącego roku, debata przedwyborcza II tury wyborów prezydenckich miasta Zgierza, będąca kontynuacją poprzednich spotkań z kandydatami na prezydenta miasta Zgierza nie odbędzie się.
 
Z poważaniem,
Małgorzata Rosołowska – Pomorska
Prezes Zgierskiego Oddziału ŁIPH

 

 

 

 

Zgierski Oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej bardzo serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie nt. „Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 – 2020”, które odbędzie się 19 listopada br., o godz. 18.00 w biurze Zgierskiego Oddziału ŁIPH, budynek Urzędu Stanu Cywilnego, ul. 1 Maja 5, pok. 9
 
Spotkanie poprowadzi Pani Ilona Rafalska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego; członek Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej.
 
 
Bardzo proszę o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie: 42 250 54 50lub mailowo: m.nowak@izba.lodz.pl

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w:
 
• BALU ANDRZEJKOWYM, który odbędzie się 28 listopadaw Restauracji Raj w Zgierzu, ul. Dąbrowskiego 19; godz. 19.00.
Koszt Balu Andrzejkowego dla członków Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej  - 70zł. Koszt osoby towarzyszącej: 90zł.
Termin zgłaszania upływa: 24 listopada br.

oraz
 
• WIGILII członków Zgierskiego Oddziału ŁIPH, która odbędzie się 5 grudnia,w Restauracji San Remo w Zgierzu, ul. Chemików 6, o godz. 18.00
Koszt Wigilii dla członków Zgierskiego Oddziału ŁIPH - 50zł; koszt osoby towarzyszącej - 70zł.
Termin zgłaszania upływa: 1 grudnia br.
 
Bardzo proszę o potwierdzanie udziału pod nr tel. 42 250 54 50, lub m.nowak@izba.lodz.pl

 

 

 

 

 

SPOTKANIE Z KANDYDATAMI NA PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA

 
W dniu 29 października odbyło się I spotkanie z kandydatami na Prezydenta Miasta Zgierza dedykowane przedsiębiorcom działającym na terenie miasta. Spotkanie zorganizował Zgierski Oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej. W debacie udział wzięli licznie przybyli przedsiębiorcy oraz kandydaci na Prezydenta Miasta Zgierza:
• BUDZIARSKI Wojciech - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
• CHOCHOLSKI Robert -  KW PSL
• LUKSZTEJDT Agnieszka - KKW SLD LEWICA RAZEM
• MIĘSOK Andrzej Wojciech - KWW "KOALICJA OBYWATELSKA"
• PIERUŃ Michał -  KW "INICJATYWA MIESZKAŃCÓW"
• SOKÓŁ Jerzy - KWW JERZEGO SOKOŁA
• STANISZEWSKI Przemysław – KW PiS
• WITCZAK Mieczysław - KW "WSPÓLNIE DLA ZGIERZA"
 
Kandydaci na Prezydenta Miasta Zgierza zmagali się z pytaniami ważnymi dla przedsiębiorców m.in. tereny inwestycyjne w Zgierzu, rozwój przedsiębiorczości w mieście oraz współpraca Przedsiębiorca – Prezydent.
 
Kolejny spotkanie, które odbędzie się 5 listopada br., skierowane będzie do mieszkańców miasta.
Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w debacie – 5 listopada, godz. 18.00, Urzęd Stanu Cywilnego w Zgierzu, ul. 1 Maja 5 (sala ślubów).
Regulamin spotkania:
1. Każdy z kandydatów prezentuje się przez 3min.
2. Jest 0.5 min na zadanie pytania.
3. Do każdego kandydata mogą być skierowane tylko 4 pytania:
•   jedno pytanie przygotowane (pytanie takie samo dla wszystkich, kolejność wypowiedzi 
    losowa),
•   jedno pytanie losowane spośród 12 przygotowanych,
•   dwa pytania z sali (przed wejściem na spotkanie, każdy będzie mógł wrzucić kartkę z
    pytaniem,  do pudełka opatrzonego nazwiskiem kandydata, z których kandydat
    wyciągnie dla siebie tylko dwa pytania).
4. Na odpowiedź na każde pytanie przysługują 2 min.

Poniżej zdjęcia ze spotkania, które odbyło się 29 października 2014 r.: 

 

 

 

W dniu 20 października br. w Zgierskim Oddziale Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej odbyło się spotkanie przedsiębiorców z powiatu zgierskiego z Panią Martą Pietrak – Kędzierawską Dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. Pani Dyrektor przedstawiła przedsiębiorcom możliwości wsparcia ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentów ryku pracy a przede wszystkim możliwości refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, staże, trójstronne umowy szkoleniowe: pracodawca - instytucja szkoleniowa - PUP, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w wieku 50+, 60+ oraz finansowanie kształcenia pracodawców i pracowników.

Poniżej zdjęcia ze spotkania:
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – Panią Martą Pietrak – Kędzierawską.
Spotkanie odbędzie się 20 października 2014r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Biurze Zgierskiego Oddziału ŁIPH – Urząd Stanu Cywilnego w Zgierzu, I piętro, ul. 1 Maja 5.
 
Głównym tematem spotkania będzie przedstawienie możliwości wykorzystania środków przypadających na rok 2014 dot. szkoleń i staży.
 
Spotkanie planowane było na 15 października, ostateczna data to 20 październik 2014r.
 
PROSIMY O POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W SPOTKANIU - tel. 668 132 377, e-mail: m.nowak@izba.lodz.pl

 

 


Zgierski Oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej serdecznie zaprasza do udziału w wyjeździe integracyjnym członków Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej do Puszczy Białowieskiej.

Dziewięć kilometrów od puszczańskiej stolicy Białowieży, na naturalnej polanie, w samym sercu Puszczy leży miejscowość Budy, gdzie znajduje się Pensjonat "Sioło Budy", gdzie mogą Państwo zwiedzić  XIX- wieczny Skansen oraz Karczmę Osocznika i Wiatę Wielkiego Łowczego.

Termin wyjazdu: 02.10 - 05.10.2014r.
 
W cenie wyjazdu gwarantujemy Państwu:
• przejazd autokarem
• nocleg i wyżywienie (śniadania, obiad i kolacje)
• zwiedzanie m.in. Białowieży, Pałacu Branickich, Rezerwat Pokazowy Żubrów (dokładny opis w załączniku)
• grzybobranie

W załączeniu szczegółowy PROGRAM POBYTU.
 
Koszt wyjazdu: 750zł/os. (cena za cały pobyt)
 
Szczegółowych informacji dotyczących wyjazdu integracyjnego udzieli Państwu
Pan Ryszard Gliński  - Członek Rady ŁIPH, tel. 602 155 423 

 

 

 

 

CZŁONKOWIE ZGIERSKIEGO ODDZIAŁU ŁIPH oraz KOŁA TERENOWEGO ŁIPH o/Zgierz w Aleksandrowie Łódzkim
  
Zarząd Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej i Koła Terenowego ŁIPH o/Zgierz w Aleksandrowie Łódzkim zaprasza na wspólne obrady:
- Ogólnego Zebrania Członków Zgierskiego Oddziału ŁIPH
- Ogólnego Zebrania Członków Koła Terenowego ŁIPH o/Zgierz w Aleksandrowie Łódzkim.
 
Obrady odbędą się:
 
17 września 2014 r. /środa/ o godz. 17:45 w pierwszym terminie, o godz. 18:00 w drugim terminie.
 
Zebranie odbędzie się w Zgierzu, w Restauracji „Raj”, ul. Dąbrowskiego 19

 
Proponowany przez Zarząd Porządek Obrad Zebrania jest następujący:
 
1. Otwarcie obrad Ogólnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Zgierskiego Oddziału ŁIPH i Koła Terenowego ŁIPH o/Zgierz w Aleksandrowie Łódzkim
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Ogólnego Zebrania Członków Oddziału i Koła Terenowego.
3. Wybór Komisji Ogólnego Zebrania:
-   Mandatowej - 3 osoby
-   Uchwał i Wniosków – 3 osoby
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Ogólnego Zebrania Członków Oddziału i Koła Terenowego i jego zdolności do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przyjęcie Regulaminu Obrad Ogólnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Oddziału i Koła Terenowego ŁIPH o/Zgierz w Aleksandrowie Łódzkim.
7. Sprawozdanie Zarządu Zgierskiego Oddziału ŁIPH i Zarządu Koła Terenowego ŁIPH o/Zgierz w Aleksandrowie Łódzkim z działalności  w roku 2013/2014, oraz ocena działalności Zgierskiego Oddziału ŁIPH i Koła Terenowego ŁIPH O/Zgierz w Aleksandrowie Łódzkim.
8. Zaopiniowanie projektu budżetu Oddziału i Koła Terenowego.
9. Dyskusja.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.
 
W imieniu Zarządu,
 
Prezes Zgierskiego Oddziału ŁIPH
Małgorzata Rosołowska - Pomorska
 
Przewodniczący Koła Terenowego                                                            
ŁIPH o/Zgierz w Aleksandrowie Łódzkim                              
Andrzej Kujawa

PLIK DO POBRANIA: regulamin obrad
              

 

 

 

Postępowanie mediacyjne jest alternatywną formą rozwiązywania konfliktów i sporów,której koszty są nieporównywalnie niższe od kosztów sądowych związanych z przeprowadzeniem pełnego postępowania sądowego.
 
Aby przybliżyć Państwu tematykę mediacji, Zgierski Oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej zaprasza na spotkanie-konferencję nt. Jak przygotować firmę do mediacji.
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 20.05.2014 r. (wtorek) o godz. 18:00, w siedzibie Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zgierzu,
ul. 1go Maja 5.

Spotkanie zostanie poprowadzone m.in.przez
p. Annę Synowiec-Michalczyk - radca prawny, mediator wpisany na listę Sądu Okręgowego w Łodzi oraz w Ośrodku Mediacyjnym przy KIRP i OIRP
p. Marzenę Korzeniowską - prezes Stowarzyszenia "Pactus"
p. Agnieszkę Grzesiek
 
Podczas spotkania przedstawione zostaną plusy z mediacyjnego prowadzenia i kończenia spraw np. poprzez ugody zawierane z udziałem mediatorów, bez konieczności toczenia wieloletnich, kosztownych sporów sądowych.
 
Planowany Program Spotkania:
1. Mediacja sposobem na sądowe spory
2. Co to jest mediacja
3. Jak przedsiębiorca może zapewnić sobie dobre efekty w mediacji?
4. Mediacja a inne Alternatywne Metody Rozwiązywania Konfliktów.
 
Prosimy o przesłanie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO na adres:izbazgierz@gmail.com do dnia 13 maja 2014 r.

 

 

Zgierski Oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo &n

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl