02.08.2021 – POLSKI ŁAD – PROJEKT USTAWY PODATKOWEJ (PIERWSZE ZMIANY)

MATERIAŁ POWSTAŁ DZIĘKI FIRMIE TAXTEAM

Rozpoczynamy cykl informowania o projektach ustaw Polski Ład i statusach prac nad nimi. Poniżej sygnalizujemy najważniejsze zmiany, które pojawiły się w projekcie.

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 PLN
 • Podwyższenie progu podatkowego  z 85 528 PLN do 120 000 PLN rocznie.
 • Brak możliwości odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku, odrębne przepisy dotyczące zdrowotnej dla ryczałtowców (zdrowotna = 1/3 stawki ryczałtu)
 • Członkowie zarządu, powołani uchwałą, objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9% dochodu (dziś podlegają tylko opodatkowaniu wg. skali)
 • Niższe stawki ryczałtu dla kilku branż – np. IT – stawka 12% , zawody medyczne, usługi architektoniczne – stawka 14%
 • Jedyną dopuszczalną formą opodatkowania przychodów z tytułu najmu będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • Sprzedaż samochodu posiadanego wcześniej w ramach leasingu i wykupionego na potrzeby prywatne będzie podlegać opodatkowaniu,
 • Ograniczenia w możliwości rozliczania się jako Osoba samotnie wychowująca dzieci (pozostanie dla jednego z rodziców)
 • Obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych, ewidencji ŚT i WNiP przy użyciu programów komputerowych
  oraz przesyłania ich do urzędów skarbowych miesięcznie / kwartalnie oraz po zakończeniu roku podatkowego. Zmiana wejdzie w życie od 2023 roku.
 • Ulga dla pracowników (ulga tzw. klasy średniej), którzy otrzymują przychód w skali rocznej między 68 412 zł a 133 692 zł
 • Podwyższenie limitów ulgi badawczo-rozwojowej,
 • Wprowadzenie nowych ulg: na robotyzację,

Ograniczenie zatrudniania „na czarno” poprzez nakazanie pracodawcy opłacenia składek (po zgłoszeniu tego procederu przez pracownika), wykluczenia z kosztów wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia.