03.11.2021-GRANT NA START MŁODZI W BIZNESIE

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem GRANT NA START MŁODZI W BIZNESIE!

Projekt GRANT NA START – MŁODZI W BIZNESIE

GRUPA DOCELOWA (warunki do spełnienia łącznie):

  1. Mieszkańcy powiatów: Łódzki – Wschodni, Brzeziński, Pabianicki, Zgierski
  2. Osoby w wieku 18 – 29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku, w wyniku wystąpienia pandemii COVID – 19
  3. Pozostające bez zatrudnienia. 

Uczestnikami mogą być: 

  1. Osoby bierne zawodowo (m.in. studenci, uczniowie)
  2. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP lub niezarejestrowane

 

Oferta:

  1. Jednorazowa dotacja 23 050,00 zł na uruchomienie własnej działalności gospodarczej
  2. Wsparcie pomostowe 2800,00 zł wypłacane przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy
  3. Stypendium za udział w 64 godzinach szkolenia – 794,24 zł brutto
  4. Obiad i przerwa kawowa w trakcie szkolenia
  5. Wykwalifikowana i doświadczona kadra.

Kontakt: m.raczynski@izba.lodz.pl

511 515 222