08.06.2021 – List otwarty do Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina

Szanowny Panie Premierze,


Zwracamy się do Pana, jako osoby odpowiedzialnej w rządzie za rozwój polskiej gospodarki. Z wielkim niepokojem przyjmujemy zapowiedzi zwiększenia obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, które pojawiły się w projekcie tzw. Nowego Polskiego Ładu.

Zwiększenie stawki składki zdrowotnej do 9% dochodu, przy jednoczesnym zablokowaniu możliwości odliczenia jej od podatku, to uderzenie w polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych. Takie posunięcie — w momencie gdy rządy wszystkich krajów starają się wspierać swoje firmy w tym trudnym czasie — nie tylko dziwi, ale i budzi nasz stanowczy sprzeciw. Tak gwałtownego wzrostu opodatkowania działalności gospodarczej nie mieliśmy od dawna, a warto przypomnieć, że przecież co roku rosną koszty prowadzenia firm i to nie tylko za sprawą rosnącej płacy minimalnej, ale również mnożenia różnego rodzaju obowiązków formalno-administracyjnych, które wymagają czasu i etatów, czy choćby poprzez podwyższanie kosztów pracy przez dodatkową składkę na PPK.

Całkowicie chybiona i niepokojąca jest argumentacja, że przedsiębiorcy winni płacić tyle samo co każdy obywatel, bo solidarna współodpowiedzialność za losy kraju, którą przecież odczuwamy, musi uwzględniać wkład pracy i ponoszone ryzyka. Prowadząc firmy codziennie ryzykujemy, często całym swoim życiowym dorobkiem, co pokazał czas pandemii. Nauczyliśmy się funkcjonować w stresie, więc nie bacząc na czas poświęcany pracy, wkładamy niewspółmiernie więcej wysiłku, by utrzymać konkurencyjność naszych przedsiębiorstw. Dlatego hasła o wyrównywaniu „niesprawiedliwych” ponoć składek dla przedsiębiorców odbieramy jako groźną zapowiedź pójścia w kierunku modelu gospodarczego, w którym ten cały wysiłek przestaje się opłacać i w którym nie ma miejsca dla sektora małych przedsiębiorstw i ludzi kreatywnych.

Apelujemy zatem do Pana Premiera, jako Ministra Rozwoju, o zmianę tych planów i wycofanie się z tej części projektów Nowego Polskiego Ładu. Jednocześnie chcemy podkreślić, iż z satysfakcją witamy te wszystkie propozycje, które – jak choćby podniesienie kwoty wolnej od podatku – promują pracowników, ludzi osiągających dochód dzięki swojej pracy. Tego typu regulacje, korzystne dla rynku pracy i gospodarki, winny zastępować demobilizujące rozdawnictwo.

Przyklaskując im zatem chcemy zwrócić tylko uwagę na konieczność zadbania o wyrównanie dochodów samorządom, te bowiem są dla lokalnych gospodarek bardzo ważnym stymulatorem i częstym zleceniodawcą dla lokalnych firm. Kondycja polskich miast, w których ulokowana jest znaczna większość naszych firm, jest bardzo ważnym motorem gospodarki i tworzenia sprzyjającego środowiska dla jej rozwoju.

Kierując ten list do Pana Premiera w imieniu łódzkich przedsiębiorców, liczymy na Pańskie progospodarcze nastawienie i wyrażamy nadzieję, że podejmie Pan stosowne działania.

Podpisano:

Prezes Zarządu ŁIPH – Karol Pruski

Przewodnicząca Rady ŁIPH – Jolanta Zborowska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ŁIPH – Michał Haze

SKAN LISTU