08.09.2021-Szkolenie PIP

Legalność zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców przy pracach sezonowych


Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line (w aplikacji Teams), organizowane w ramach kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) „Prawa przez cały rok”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 20.09.2021 r. o godzinie 10:00.

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości pracowników i pracodawców w przedmiocie ich praw i obowiązków dotyczących legalności zatrudnienia.

Szkolenie skierowane jest do obywateli Polski i Ukrainy, w tym do podmiotów zatrudniających. Prowadzone będzie w języku polskim i ukraińskim.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 15.09.2021 r. poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. W przypadku większej liczby osób chętnych na szkolenie, zorganizowana zostanie kolejna edycja.