09.02.2022 – Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zwraca się do KIG

W dniu 9 marca 2022 roku Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zwróciła się do Krajowej Izby Gospodarczej celem poinformowania o planowanych działaniach, które mają wspierać działania podyktowane osobom przybywającym z Ukrainy do Polski. Na terenie województwa łódzkiego stale napływają kolejne osoby, które poszukiwać będą zarówno mieszkania, jak i zatrudnienia.

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa swoimi planowanymi działaniami chce, aby pomoc realnie wpłynęła na jakość życia osób, które przybyły.