09.12.2020 – OFERTA PRACY | DORADCA MŚP

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisko:
DORADCA MŚP

Opis stanowiska:

•    Doradztwo i wsparcie MŚP w procesie aplikowania do projektów o dofinansowanie;
•    Wypełnianie dokumentacji aplikacyjnej, w tym związanej z pomocą de minimis, pozyskiwanie niezbędnej dokumentacji i załączników;
•    Obsługa systemu BUR oraz systemu rekrutacji MŚP;
•    Wybór usług rozwojowych zgodnie z założeniami konkursu oraz wskazaniami wynikającymi z analizy potrzeb MŚP;
•    Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych, w celu przygotowywania wniosków o płatność;
•    Przygotowywanie i podpisywanie umów z kwalifikowanymi do projektu MŚP;
•    Opieka na prawidłowym obiegiem informacji i korespondencji pomiędzy Partnerami projektu, w tym przekazywanie dokumentacji związanej z rekrutacją i kontrolami jak umowy i załączniki;
•    Kontrola i wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, weryfikacje zgodności realizacji usług z informacjami w karcie usługi w BUR (zakres, uczestnicy, kadra, harmonogram);


Wymagania:

•    Doświadczenie w zakresie doradztwa i koordynacji w projektach związanych ze środkami unijnymi itp. (preferowane projekty PARP);
•    Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, systematyczność i dokładność oraz umiejętność zbierania oraz weryfikowania danych;
•    Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów w tym na stanowisku doradcy lub koordynatora;
•    Aktualną wiedzę z zakresu dotacji ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 r.;
•    Wykształcenie wyższe (preferowane: administracja, ekonomia, finanse);
•    Wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki, rzetelność, terminowość, uczciwość;
•    Postawę pro-konsumencką i łatwość w nawiązywaniu kontaktu;
•    Umiejętność pracy pod presją czasu;


Oferujemy:

•    Pracę przy realizacji ciekawych projektów;
•    Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o UoP na pół etatu;
•    Możliwość pracy zdalnej w określonych przypadkach;
•    Wdrożenie do projektu od podstaw i opiekę merytoryczną w początkowej fazie pracy;
•    Niezbędne narzędzia do realizacji celów;
•    Szansę na rozwój w strukturach Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej Izby;

Prosimy osoby zainteresowane o przesłanie CV koniecznie z dopiskiem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

CV Prosimy przesyłać na adres r.ostrowski@izba.lodz.pl do 16 grudnia 2020 r.