10.05.2022-Już jutro ruszają nabory do projektu!

PRZEPIS NA ROZWÓJ

KOMPETENCJE SEKTORA OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ

Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Kompetencje dla sektorów”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Od 10 maja 2020 r. ruszają pierwsze nabory do powyższego projektu, którego partnerem jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa. Projekt oferuje wsparcie w postaci dofinansowania na usługi szkoleniowe i studia podyplomowe.

Projekt skierowany jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z sektora: PKD Q 86 i PKD Q 88.1.

Szczegółowe daty naborów: od 10.05.2022 godz. 8:00 do 13.05.2022 do godz. 18:00

Zapraszamy do składania wniosków!

Szczegółowe informacje, regulaminy, wzory: www.opiekazdrowotna.eu

Dla Mikroprzedsiębiorstw – maks. 1 osoba na szkolenie/studia

Nabór 1 – szkolenia (alokacja: 313 500,00 zł)

Nabór 4S – studia podyplomowe (alokacja: 47 025,00 zł)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro).

Dla Małych Przedsiębiorstw – maks. 3 osoby na szkolenia/studia

Nabór 2 – szkolenia (alokacja: 627 000,00 zł)

Nabór 5S – studia podyplomowe (alokacja: 78 375,00 zł)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mali przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 50 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro).

Dla Średnich Przedsiębiorstw – maks. 6 osób na szkolenia/studia

Nabór 3 – szkolenia (alokacja: 156 750,00 zł)

Nabór 6S – studia podyplomowe (alokacja: 31 350,00 zł)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko średni przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 250 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 50 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 43 mln euro).

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą ich złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w podstawowej alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

Przypominamy, że, przed wypełnieniem Wniosku o Umowę składający go Podmiot jest zobowiązany do zapoznania się  z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa oraz z Załącznikami. Przystąpienie Przedsiębiorcy do danego naboru jest równoznaczne z zaakceptowaniem ww.  Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa.