10.06.2021 – SZKOLENIE ŁIPH | INCOTERMS® 2020. NAJNOWSZA WERSJA MIĘDZYNARODOWYCH REGUŁ HANDLU

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu ŁIPH. 10 czerwca, 9:00 – 14:00. Tym razem dotyczącym reguł INCOTERMS® 2020.

INCOTERMS® 2020.

NAJNOWSZA WERSJA MIĘDZYNARODOWYCH REGUŁ HANDLU

Incoterms® 2020 to najnowsza wersja warunków handlowych w zakresie sprzedaży towarów wprowadzonych  przez Międzynarodową  Izbę Handlową z siedzibą w Paryżu .

Jak ją rozumieć i stosować?

Celem szkolenia będzie przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej strukturze , różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego ich zastosowania w transakcjach międzynarodowych oraz zapoznanie się z ich nowym katalogiem

Program:

 1. Krótka historia Incoterms®;
 2. Incoterms® 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia dostawa, własność, ryzyko);
 3. NOWOŚCI i RÓŻNICE w Incoterms® 2020;
 4. Omówienie reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach,
  ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i kupującym;
 5. Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2020;
 6. Incoterms® 2020 w kontraktach handlowych;
 7. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms®
 8. Umowa spedycji i umowa przewozu a Incoterms® 2020;
 9. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms®;
 10. Pytania i odpowiedzi.

-> FORMA SPOTKANIA: Szkolenie będzie prowadzone online za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do pokoju zostanie wysłany przed szkoleniem osobom zarejestrowanym na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail uczestnika.

__

-> DO KOGO JEST ADRESOWANE?

| do przedsiębiorców będących aktualnymi i potencjalnymi eksporterami lub importerami
| do pracowników działów eksportu/importu
| do pracowników agencji celnych

__

-> PROWADZĄCY:
Tomasz Sętkowski – właściciel PROF-IUS, firmy członkowskiej ŁIPH, od 2012 roku cyklicznie prowadzi dla Izby szkolenia z handlu międzynarodowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, o specjalizacji prawa celnego. W latach 1991 – 2007 pracownik łódzkiej administracji celnej (zajmował się m.in. obsługą podmiotów z poziomu oddziału celnego, oraz Izby Celnej w Łodzi). Doświadczenie zdobywał także w korporacjach międzynarodowych, takich jak Corning Cable Systems czy PwC Polska, na stanowiskach związanych z obsługą celną. Odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i wdrożenie firmy do uzyskania certyfikatu AEO, analitykę celną na poziomie obszaru EMEA.

__

-> KOSZTY SZKOLENIA:

FIRMA CZŁONKOWSKA ŁIPH249 zł/netto za jednego uczestnika
FIRMA NIEZRZESZONA W ŁIPH349 zł/netto za jednego uczestnika

-> ZAPISY:

 1. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać do dnia 8.06.2021 do godz. 15.00 na adres mailowy: a.pawlak@izba.lodz.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza, na adres mailowy Zamawiającego zostanie wysłana faktura lub, w przypadku braku miejsc, stosowna informacja zwrotna. Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu należy wnieść na konto bankowe organizatora (Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej) podane na fakturze w terminie do 9.06.2021. W tytule przelewu należy podać numer faktury oraz nazwę szkolenia –  INCOTERMS® 2020, 10.06.2021
 2. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed datą szkolenia zobowiązuje Zamawiającego do pokrycia 100% kosztów udziału w szkoleniu jednej osoby przemnożonego przez liczbę osób, których dotyczy rezygnacja. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej w postaci e-maila.
 3. Wypełniając niniejszy formularz, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Łodzi (91-415), Plac Wolności 5, w celu rejestracji udziału w szkoleniu. Spotkanie za pośrednictwem platformy ZOOM będzie rejestrowane. Zapoznaj się z RODO.