15.06.2022-Pakiet informacji dla przedsiębiorców #PolskiLad

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy pakiet zmian oraz informacje dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten dotyczy obniżenia z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej przy jednoczesnej rezygnacji z tzw. ulgi dla klasy średniej oraz przywrócenia opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci. Projekt przyjęty przez Sejm w dniu 09.06.2022r. (Ustawa niepodpisana jeszcze przez Prezydenta RP)

Wśród przyjętych przez Sejm rozwiązań znalazło się m.in:

o            Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc., przy zachowaniu kwoty wolnej 30 tys. zł i drugiego progu podatkowego 120 tys. zł.

o            Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej, będzie ją można zastosować wyjątkowo przy rozliczeniu za rok 2022, jeśli okaże się korzystniejsza dla podatnika niż nowe zasady

o            Możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców:

– na podatku liniowym poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zapłacone składki na fundusz zdrowia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 8700,00 zł ( pomniejszenie dochodu)

– na ryczałcie limit odliczenia wynosić będzie 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu)

– na karcie podatkowej 19%  zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie podatku); w związku z możliwością odliczenia przywrócono rozliczenie PIT-16A

o            Preferencyjne rozliczenie w przypadku samotnych rodziców, którzy skorzystają z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł (samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł),

o            Szereg innych preferencji prorodzinnych, w tym m.in. zwiększenie kwoty dochodów dziecka bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089,00 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.), jak również rozdzielenie renty rodzinnej od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko skorzysta z kwoty wolnej.

o            Możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy na rok 2022 wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Zmiany można będzie dokonać  do 22.08.2022r w przypadku ryczałtowców, którzy na zasadach ogólnych chcą rozliczyć tylko drugą połowę roku podatkowego 2022, natomiast do 30.04.2023r przez podatników rozliczających się liniowo lub ryczałtowo

o            Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38). Zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia,

o            Fakultatywny wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki. Obniżka podatku do 12% spowoduje zmiany w kwocie zmniejszającej podatek, która zmieni się z aktualnych 5100,00 zł na 3600,00 zł, co miesięcznie (1/12 kwoty zmniejszającej podatek) oznacza obniżanie zaliczek na podatek dochodowy o 300,00 zł zamiast dotychczasowych 425,00 zł

o            Zniesienie obowiązku podwójnego liczenia zaliczek na podatek dochodowy dla pracowników wg zasad obowiązujących w roku podatkowym 2021, jak i wedle zmian, jakie wniósł Polski Ład w styczniu 2022r

o            Brak składki zdrowotnej od renty małoletnich dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6000 zł wynagrodzenia rocznie.

o            Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzona zostanie możliwość dzielenia kwoty wolnej w zaliczkach na maksymalnie trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS ) oraz rozliczania jej w tytułach, w których dotychczas nie była uwzględniana przez płatników, np. przy umowach zlecenia, W przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300,00 zł, przy dwóch – po 150,00 zł, a przy trzech – po 100,00 zł.,

o            Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika,

o            Ulga na zabytki wyłącznie na renowację, konserwację i remonty. Dojdzie też warunek formalny – z ulgi skorzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

o            Zwiększenie limitu odpisu na organizację pożytku publicznego do 1,5% z 1%

o            Umożliwienie przedsiębiorcom odliczenia straty z lat ubiegłych i tzw. złych długów

Zmiany, które mają wejść w życie od 1 lipca br., będą miały zastosowanie przy rozliczeniu podatkowym za 2022r.

Pakiet informacji przygotowała Anna Nadolska, JAWN-E

Źródło:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2186
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2186
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8449484,polski-lad-2-0-pit-12-samotni-rodzice.html