15.10.2020 – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

“MEDIACJA W PRAKTYCE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI”

Sąd Okręgowy w Łodzi oraz Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi działające pod auspicjami Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej byli współorganizatorami tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji. W ramach tej inicjatywy w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi odbyły się spotkania mające na celu popularyzację wiedzy dotyczącej alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów.

W spotkaniu skierowanym do mediatorów z okręgu łódzkiego, pod nazwą “Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości” zaproszeni goście dyskutowali m.in. o wzajemnych oczekiwaniach mediatorów i sędziów wobec współpracy mediacyjnej.

Zaproszonych gości powitał Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi SSO Michał Błoński. Głos zabrali również:

 • Koordynator d.s. mediacji w sprawach karnych i mediacji rówieśniczej SSO Paweł Sydor
 • Koordynator d.s. mediacji  w sprawach cywilnych SSO Paweł Filipiak
 • Przewodniczący X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Łodzi SSR Paweł Antczak
 • Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi Monika Pujan.

Tegoroczne obchody, z uwagi na obecną sytuację w kraju, odbyły się z zachowaniem podwyższonych standardów sanitarnych.

–> RELACJA TELEWIZJI TOYA Z MDM <–

Czym jest mediacja?

Dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony – z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora – samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Przedmiotem mediacji mogą być m.in:

 • sprawy dt. należności finansowych
 • sprawy pracownicze
 • sprawy dt. rozwiązania umowy lub nie wykonania jej przedmiotu
 • sprawy rodzinne (o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem)
 • sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

Dlaczego mediacja jest tak istotna i korzystna?

 • Dobrowolność – prowadzona za zgodą stron, możliwa do przerwania na każdym etapie;
 • Poufność – wszystkich uczestników mediacji obowiązuje tajemnica faktów
 • Prostota – brak skomplikowanych formalności
 • Korzyść finansowa – mediacja jest nawet 5 razy tańsza od postępowania sądowego
 • Skuteczność – znaczący procent sporów kończy się jego skutecznym zakończeniem
 • Szybkość – w procesie mediacji spory potrafią być zakończone nawet 13 razy szybciej niż w drodze procesu sądowego

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi wraz z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową zachęcają do zapoznania się z tematem mediacji, pełną ofertą wynikającą z tego sposobu procedowania spraw oraz wszelkimi benefitami wiążącymi się z działań mediacyjnych – coraz popularniejszej formy rozwiązywania sporów.

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji
ul. Narutowicza 34
90-135 Łódź
Sala 406, 4 piętro
email: biuro@cam-lodz.pl
telefon: +48 574 859 999