16.08.2021-Seminarium “MEDIACJA w praktyce – także podczas pandemii?”

29 lipca 2021 Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa stała się centrum wielu ciekawych rozmów i dyskusji

 Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”, prowadzone przez Centrum Mediacji Lewiatan oraz Konfederację Lewiatan poprowadziło seminarium „MEDIACJA w praktyce – także podczas pandemii?”.Seminarium, w którym wzięli udział mediatorzy oraz osoby zainteresowane tematem mediacji z województwa łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego oraz opolskiego. Zgromadzonych gości przywitała Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi Monika Pujan oraz Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo- Handlowej Kazimierz Karol Pruski. Następnie głos zabrała Dyrektor Centrum Mediacji Lewiatan r. pr. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, która wprowadziła moderatora dyskusji adw. Piotra Nowaczyka z Centrum Mediacji Lewiatan.Fot. Centrum Mediacji Lewiatan.

W pierwszej kolejności uczestnicy wysłuchali panelu ,,Zielone Pokoje” w trakcie i po pandemii: refleksje, prognozy oraz plany na przyszłość, przedstawionego przez Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi dr. Krzysztofa Kurosza.  Następnie głos zabrała Maria Młotkowska – radca prawny, Dyrektor Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy, która przybliżyła temat mediacji w postępowaniu administracyjnym na przykładzie doświadczeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Po krótkiej przerwie Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi Monika Pujan przybliżyła specyfikę kwalifikacji  „Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia”, której wniosek o wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu kwalifikacji opracowało Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi. Następnie dr Marcin Białecki – mediator, przedstawił temat postępowań mediacyjnych w sprawach transgranicznych.  Ostatnia prezentacja została poprowadzona przez Katarzynę Tchórzewską – eksperta Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości, Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentacje wygłoszono pod tytułem: „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” oraz „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” – kwalifikacje rynkowe dot. mediacji okiem eksperta Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości.

Fot. Centrum Mediacji Lewiatan