17.03.2021 – SZKOLENIE ŁIPH | BREXIT – Praktyka i problemy pierwszych miesięcy wymiany handlowej

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu dotyczącym Brexitu i wymiany handlowej pomiędzy UE i Wielką Brytanią.

Pierwsze miesiące Umowy handlowej pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską udowodniły, że proces ten wcale nie jest tak bezbolesny, jak obiecywano w okresie przejściowym. Od stycznia tego roku importerzy i eksporterzy napotykają na liczne problemy związane z dostawami i odprawami celnymi swoich towarów, co w konsekwencji naraża przedsiębiorców na utrudnienia w prowadzeniu biznesu.

W praktycznym stosowaniu przepisów pojawiło się sporo wątpliwości jak interpretować przez przedsiębiorców zagadnienia:

  • tranzytu i eksportu do Wlk. Brytanii i Irlandii,
  • stosowania preferencji celnych w imporcie dla zastosowania zerowych stawek celnych,
  • określania pochodzenia towarów w eksporcie dla potrzeb wystawiania odpowiednich deklaracji preferencyjnych w eksporcie.
  • przesyłek kurierskich i handlu e-commerce.

W ramach rozwijania wiedzy i doświadczenia biznesowego chcielibyśmy zapoznać Państwa z najnowszymi regulacjami prawnymi i ich interpretacją  z punktu widzenia praktycznego zastosowania w handlu z Wielką Brytanią. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odpowiedzi i praktyczne wskazówki w zakresie dostosowania i wdrożenia wymiany handlowej z kontrahentami brytyjskimi według nowego modelu biznesowego i nowych zasad przewozu towarów.

__

-> FORMA SPOTKANIA: Szkolenie będzie prowadzone online za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do pokoju zostanie wysłany przed szkoleniem osobom zarejestrowanym na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail uczestnika.

__

-> DO KOGO JEST ADRESOWANE?

| do przedsiębiorców będących aktualnymi i potencjalnymi eksporterami lub importerami
| do pracowników działów eksportu/importu
| do pracowników agencji celnych
| do handlowców zajmujących się obrotem towaru z Wielką Brytanią

__

-> PROWADZĄCY:
Tomasz Sętkowski – właściciel PROF-IUS, firmy członkowskiej ŁIPH, od 2012 roku cyklicznie prowadzi dla Izby szkolenia z handlu międzynarodowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, o specjalizacji prawa celnego. W latach 1991 – 2007 pracownik łódzkiej administracji celnej (zajmował się m.in. obsługą podmiotów z poziomu oddziału celnego, oraz Izby Celnej w Łodzi). Doświadczenie zdobywał także w korporacjach międzynarodowych, takich jak Corning Cable Systems czy PwC Polska, na stanowiskach związanych z obsługą celną. Odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i wdrożenie firmy do uzyskania certyfikatu AEO, analitykę celną na poziomie obszaru EMEA.

__

-> KOSZTY SZKOLENIA:

FIRMA CZŁONKOWSKA ŁIPH249 zł/netto za jednego uczestnika
FIRMA NIEZRZESZONA W ŁIPH349 zł/netto za jednego uczestnika

-> ZAPISY:

  1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 15.03.2021 do godz.15.00 na adres mailowy: a.pawlak@izba.lodz.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza, na adres mailowy Zamawiającego zostanie wysłana faktura lub, w przypadku braku miejsc, stosowna informacja zwrotna. Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu należy wnieść na konto bankowe organizatora (Łódzkiej Izby  Przemysłowo-Handlowej) podane na fakturze  w terminie do 16.03.2021. W tytule przelewu należy podać numer faktury oraz nazwę szkolenia – Szkolenie – Brexit 17.03.2021 r.
  2. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed datą szkolenia zobowiązuje Zamawiającego do pokrycia 100% kosztów udziału w szkoleniu jednej osoby przemnożonego przez liczbę osób, których dotyczy rezygnacja. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej w postaci e-maila.
  3. Wypełniając niniejszy formularz, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Łodzi (91-415), Plac Wolności 5, w celu rejestracji udziału w szkoleniu. Spotkanie za pośrednictwem platformy ZOOM będzie rejestrowane. Zapoznaj się z RODO.