17.05.2022-Wywóz i przywóz towarów w ujęciu celnym-co zmieni się w 2022 i 2023 roku

Serdecznie zapraszamy!!

SZKOLENIE > > > WYWÓZ I PRZYWÓZ TOWARÓW w ujęciu celnym – co zmieni się w 2022 i 2023 roku.

  1. Jak jest obecnie: SISC (systemy, narzędzia)
  2. Planowane zmiany w 2022 r. (realizacja nowego PUESC)
  3. Nowe usługi i ich wpływ na praktykę (PUESC c.d.)
  4. Co nas czeka w 2023 r. – zapowiedzi (m.in. wywóz w uproszczeniach wg nowych zasad).

W trakcie szkolenia wykorzystywane będą zasoby i usługi udostępniane na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC)

Prowadzący:

Dariusz Leśniewski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji na UAM w Poznaniu, wieloletni funkcjonariusz celny  (m.in. naczelnik wydziału orzeczniczego, audytor przedsiębiorstw pod kątem spełniania kryteriów AEO, kierownik projektu i systemu SZPROT), od wielu lat wykładowca prawa celnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, obecnie trener z prawa celnego w wiodącej  firmie szkoleniowej w Polsce, agent celny, właściciel firmy doradczej, prawnik w jednej z kancelarii prawnych w Poznaniu.

Do kogo adresowane jest szkolenie?
| do przedsiębiorców będących aktualnymi i potencjalnymi eksporterami lub importerami,| do pracowników działów eksportu, importu,| do pracowników agencji celnych.

Wtorek, 17 maja 2022 r. | godz. 10.00 – 14.00
Szkolenie online na platformie ZOOM. Link do spotkania zostanie przesłany na podany w formularzu zgłoszeniowym email.


| Koszt udziału w szkoleniu: /Ceny netto za jednego uczestnika

  • FIRMA CZŁONKOWSKA ŁIPH       279 zł/netto
  • FIRMA NIEZRZESZONA W ŁIPH   379 zł/netto

| Skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać do dnia 13 maja 2022 roku na adres:a.pawlak@izba.lodz.pl