19.01.2022 – szkolenie z Nomenklatury Scalonej

SZKOLENIE > > > ZMIANY W NOMENKLATURZE SCALONEJ W 2022 ROKU

W Styczniu 2022 roku została wprowadzona nowa wersja Zintegrowanej Taryfy Celnej Importowej TARIC, która wprowadza szereg zmian w zakresie taryfikacji towarów dla potrzeb handlu międzynarodowego. Do najważniejszych zmian możemy zaliczyć:

  • Dostosowania kodów CN do nowej wersji Nomenklatury Scalonej GATT (HS 2022)
  • Zintegrowania w Taryfie CN 2022 porozumienia technologii informacyjnej (rozszerzenie ITA, tzw. „ITA2”)
  • Dostosowania Taryfy CN 2022 do specyficznych potrzeb handlowych i/lub ekonomicznych w zmieniających się globalnie realiach ekonomicznych i handlowych.
  • Wprowadzenie tzw. tablic korelacyjnych dostosowujących dotychczas obowiązujące kody do nowej wersji Taryfy TARIC.

Do kogo adresowane jest szkolenie?
| do przedsiębiorców będących aktualnymi i potencjalnymi eksporterami lub importerami,
| do pracowników działów eksportu, importu,
| do pracowników agencji celnych.

Środa, 19 stycznia 2022 r. | godz. 09.00 – 14.00
Szkolenie online na platformie ZOOM. Link do spotkania zostanie przesłany na podany w formularzu zgłoszeniowym email.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY nomenklatura scalona 2022 szkolenie

Prowadzący:
Tomasz Sętkowski
– właściciel PROF-IUS, firmy członkowskiej ŁIPH, od 2012 roku cyklicznie prowadzi dla izby szkolenia z handlu międzynarodowego.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, o specjalizacji prawa celnego. W latach 1991 – 2007 pracownik łódzkiej administracji celnej (zajmował się m.in. obsługą podmiotów z poziomu oddziału celnego, oraz Izby Celnej w Łodzi). Doświadczenie zdobywał także w korporacjach międzynarodowych, takich jak Corning Cable Systems czy PwC Polska, na stanowiskach związanych z obsługą celną. Odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i wdrożenie firmy do uzyskania certyfikatu AEO, analitykę celną na poziomie obszaru EMEA.

| Koszt udziału w szkoleniu:
/Ceny netto za jednego uczestnika/

  • FIRMA CZŁONKOWSKA ŁIPH       279 zł/netto
  • FIRMA NIEZRZESZONA W ŁIPH   379 zł/netto

| Skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać do dnia 17 stycznia 2022 roku na adres:a.pawlak@izba.lodz.pl