19.08.2022-Projekt REACT-EU

 Informacja dotyczy nowego konkursu REACT-EU. Zachęcamy do zapoznania się 😊

29 lipca 2022 r. ruszył konkurs  REACT-EU dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które:

• co najmniej od 1 stycznia 2019 r. posiadają siedzibę lub oddział, bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego;

• odnotowały spadek przychodów ogółem na poziomie min. 15% przypadających za rok 2021 w porównaniu do łącznych przychodów przypadających w roku 2019;

• nie przekroczyły przysługującego limitu pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych (200 000 EUR).

Na co można przeznaczyć dotację?

Dofinansowanie przeznaczone jest na cele inwestycyjne w postaci zakupu środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, dzięki którym przedsiębiorcy trwale odbudują swoją pozycję rynkową oraz zwiększą odporność gospodarczą na przyszłe kryzysy poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności. W celu umożliwienia rozwoju potencjału MŚP planuje się m.in. wsparcie ich transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją konkursową dostępną tutaj:https://cop.lodzkie.pl/aktualne-wiadomosci/1059-dokumentacja-konkursowa-react-eu