20.05.2021 – Miasto Zgierz i ŁIPH – razem na rzecz zgierskich przedsiębiorców

INFORMACJA ZE STRONY MIASTA ZGIERZA

__

Wymiana informacji w sprawie rozwoju i przedsięwzięć gospodarczych w całym regionie, uzgadnianie stanowisk – to treść porozumienia trójstronnego, jakie zawarli 20.05.2021 r. (czwartek) Prezydent Miasta Zgierza i Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa. Celem podpisanej umowy jest wspólne działanie na rzecz zgierskich firm. 

Porozumienie zawarli: Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski, Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej Kazimierz Karol Pruski oraz szef zgierskiego oddziału ŁIPH, Maksymilian Cyrek. Umowa gwarantuje współpracę stron w zakresie wsparcia firm, funkcjonujących w środowisku gospodarczym Zgierza. 

– W roku jubileuszowym 200-lecia podpisania Umowy Zgierskiej, która jest wzorcowym dokumentem współpracy administracji z przedsiębiorcami, dzisiejsze zobowiązanie wsparcia lokalnego biznesu jest jak najbardziej uzasadnione – powiedział Przemysław Staniszewski, Prezydent Miasta Zgierza. 

– To znaczący etap współpracy z Miastem Zgierz – wyjaśniał Kazimierz Karol Pruski, Prezes ŁIPH. – Prezydent Zgierza jest w kontaktach z nami osobistym reprezentantem lokalnego środowiska biznesowego, broniąc jego interesów. 

Deklarowana w dokumencie współpraca stron ma opierać się przede wszystkim na organizowaniu wspólnych spotkań i wydarzeń dla przedsiębiorców, wzajemnym informowaniu o nadarzających się okazjach do nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Strony mają też prowadzić wspólną politykę informacyjną.

Na spotkanie z przedstawicielami Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej zgierscy przedsiębiorcy mogą liczyć natomiast w trakcie organizowanych cyklicznie śniadań biznesowych, a także planowanego jesienią Forum Gospodarczego. To międzynarodowe spotkanie biznesowe, stanowiące część obchodów jubileuszu 200-lecia podpisania Umowy Zgierskiej, będzie szansą dla lokalnych przedsiębiorców różnych branży na nawiązanie dobrych kontaktów z krajowymi i zagranicznymi partnerami biznesowymi. 

FOT. dzięki uprzejmości Krzysztofa Głowackiego/Urząd Miasta Zgierza