22.01.2021 – SZKOLENIE | BREXIT – Zmiany obowiązków dotyczących wymiany towarowej z Wielką Brytanią po wyjściu z UE

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym zmian, jakie nastąpią po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Szkolenie będzie prowadzone online za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do pokoju zostanie wysłany przed szkoleniem osobom zarejestrowanym na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail uczestnika.

Informacje przekazane w trakcie szkolenie poruszać będą zagadnienia wprowadzenia regulacji celnych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. w relacjach handlowych pomiędzy Wielka Brytanią a Unia Europejską. Dotyczyć będą m.in. dokumentów celnych i handlowych niezbędnych do podjęcia działalności importowej i eksportowej firmy. Przedstawione zostaną najnowsze uregulowania dotyczące możliwości importu i eksportu towarów korzystających z preferencji wynikających z podpisanej umowy handlowej. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odpowiedzi i praktyczne wskazówki w zakresie dostosowania i wdrożenia wymiany handlowej z kontrahentami brytyjskimi według nowego modelu biznesowego i nowych zasad przewozu towarów.

PROGRAM:

 1. Import z UK:
  • Formalności wymagane do rozpoczęcia importu z Wlk. Brytanii;
  • Dokumenty handlowe i celne stosowane w imporcie z Wielkiej Brytanii;
  • Informacje dotyczące zagadnień handlu zagranicznego niezbędne przedsiębiorcom w zakresie zmiany relacji handlowych z kontrahentami brytyjskimi i koniecznością dostosowania biznesu do obowiązujących regulacji celnych.
 2. Eksport do UK:
  • Obowiązki eksportera towarów do Wielkiej Brytanii;
 3.  Etapowe wdrożenie kontroli granicznej w Wlk. Brytanii i zasady przekraczania granicy UE z Wielka Brytanią.
  • Zgłoszenia celne i wymogi prawne związane z wprowadzeniem formalności celnych;
  • Przekraczanie granic UE i Wlk. Brytanii;
 4. Pochodzenie towarów w świetle podpisanej Umowy o Wolnym Handlu EU-UK i jak korzystać z zerowych stawek celnych.
 5. Podatki pośrednie w obrocie towarowym UE vs. Wlk. Brytania:
  • Zasady naliczania podatków w obrocie towarowym;
  • Obrót wyrobami akcyzowymi;
 6. Informacje dla osób fizycznych:
  • Przekraczanie granic przez podróżnych i osoby fizyczne;
  • Mienie przesiedlenia, limity dla podróżnych;
 7. Zakończenie, podsumowanie, pytania.

DO KOGO JEST ADRESOWANE?

| do przedsiębiorców będących aktualnymi i potencjalnymi eksporterami lub importerami
| do pracowników działów eksportu/importu
| do pracowników agencji celnych
| do handlowców zajmujących się obrotem towaru z Wielką Brytanią

PROWADZĄCY:
Tomasz Sętkowski – właściciel PROF-IUS, firmy członkowskiej ŁIPH, od 2012 roku cyklicznie prowadzi dla Izby szkolenia z handlu międzynarodowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, o specjalizacji prawa celnego. W latach 1991 – 2007 pracownik łódzkiej administracji celnej (zajmował się m.in. obsługą podmiotów z poziomu oddziału celnego, oraz Izby Celnej w Łodzi). Doświadczenie zdobywał także w korporacjach międzynarodowych, takich jak Corning Cable Systems czy PwC Polska, na stanowiskach związanych z obsługą celną. Odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i wdrożenie firmy do uzyskania certyfikatu AEO, analitykę celną na poziomie obszaru EMEA.

KOSZTY SZKOLENIA:

FIRMA CZŁONKOWSKA ŁIPH249 zł/netto za jednego uczestnika
FIRMA NIEZRZESZONA W ŁIPH349 zł/netto za jednego uczestnika

ZAPISY:

 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 19.01.2021 do godz.15.00 na adres mailowy: a.pawlak@izba.lodz.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza, na adres mailowy Zamawiającego zostanie wysłana faktura lub, w przypadku braku miejsc, stosowna informacja zwrotna. Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu należy wnieść na konto bankowe organizatora (Łódzkiej Izby  Przemysłowo-Handlowej) podane na fakturze  w terminie do 21.01.2021. W tytule przelewu należy podać numer faktury oraz nazwę szkolenia – Szkolenie – Brexit 22.01.2021 r.
 2. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed datą szkolenia zobowiązuje Zamawiającego do pokrycia 100% kosztów udziału w szkoleniu jednej osoby przemnożonego przez liczbę osób, których dotyczy rezygnacja. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej w postaci e-maila.
 3. Wypełniając niniejszy formularz, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Łodzi (90-135), ul. Narutowicza 34, w celu rejestracji udziału w szkoleniu.