08.12.2020 – SZKOLENIE | Dokumenty handlowe w transakcjach zagranicznych – bądźmy profesjonalistami w handlu międzynarodowym

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które zapozna Państwa z rodzajem dokumentów występujących w handlu zagranicznym.

Bądźmy profesjonalistami, czyli „nasze dokumenty handlowe naszą wizytówką”.

Szkolenie w przystępny sposób wyjaśni podstawowe sposoby zawarcia transakcji międzynarodowej, zapozna z dokumentami handlowymi związanymi z płatnościami, towarem, ubezpieczeniem, międzynarodowym przewozem i procedurą celną – zarówno w teorii, jak i praktyce.

Szkolenie będzie prowadzone online za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do pokoju zostanie wysłany na dzień przed szkoleniem osobom zarejestrowanym na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail uczestnika.

PROGRAM:

 1. Podstawowe sposoby zawarcia transakcji międzynarodowej:
  • Zawarcie umowy poprzez negocjacje lub akceptację oferty.
 2. Kontrakt jako zasadniczy dowód zawarcia transakcji zagranicznej:
  • Cechy dobrze zawartego kontraktu
  • Budowa i elementy kontraktu.
  • Co to jest dokument handlowy i dlaczego jest on tak ważny dla biznesu?
  • Wystawienie dokumentu handlowego jako forma potwierdzenia zawarcia umowy.
 3. Dokumenty handlowe związane z płatnościami i towarem:
  • Faktura:
  – Co powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura wystawiana w handlu zagranicznym?
  – Istotne elementy faktury.
  – Forma wystawiania dokumentu i jego dystrybucji.
  • Specyfikacja towarowa i jej elementy.
 4. Ubezpieczenie towaru i jego potwierdzenie.
 5. Międzynarodowy przewóz towarów i rodzaje dokumentów wykorzystywanych w tej operacji:
  • Transport drogowy.
  • Transport morski.
  • Transport lotniczy.
  • Transport kolejowy.
 6. Formalności celne i dokumenty z nimi związane:
  • Dokumenty związane z przemieszczaniem towarów (tranzyt).
  • Dokumenty związane z pochodzeniem towarów.
  • Dokumenty potwierdzające dokonanie odprawy celnej:
   Importowe.
   Eksportowe (ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania eksportu).
  • Inne dokumenty wymagane do przewozu towarów przez granice
 7. Dyskusja i pytania.

DO KOGO JEST ADRESOWANE?

| do przedsiębiorców będących aktualnymi i potencjalnymi eksporterami lub importerami
| do pracowników działów eksportu, importu,
| do pracowników agencji celnych.

PROWADZĄCY:
Tomasz Sętkowski – właściciel PROF-IUS, firmy członkowskiej ŁIPH, od 2012 roku cyklicznie prowadzi dla Izby szkolenia z handlu międzynarodowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, o specjalizacji prawa celnego. W latach 1991 – 2007 pracownik łódzkiej administracji celnej (zajmował się m.in. obsługą podmiotów z poziomu oddziału celnego, oraz Izby Celnej w Łodzi). Doświadczenie zdobywał także w korporacjach międzynarodowych, takich jak Corning Cable Systems czy PwC Polska, na stanowiskach związanych z obsługą celną. Odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i wdrożenie firmy do uzyskania certyfikatu AEO, analitykę celną na poziomie obszaru EMEA.

KOSZTY SZKOLENIA:

FIRMA CZŁONKOWSKA ŁIPH249 zł/netto za jednego uczestnika
FIRMA NIEZRZESZONA W ŁIPH349 zł/netto za jednego uczestnika

ZAPISY:

 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 4.12.2020 do godz.15.00 na adres mailowy: a.pawlak@izba.lodz.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza, na adres mailowy Zamawiającego zostanie wysłana faktura lub, w przypadku braku miejsc, stosowna informacja zwrotna. Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu należy wnieść na konto bankowe organizatora (Łódzkiej Izby  Przemysłowo-Handlowej) podane na fakturze  w terminie do 7.12.2020. W tytule przelewu należy podać numer faktury oraz nazwę szkolenia – Dokumenty wykorzystywane w handlu międzynarodowy 8.11.2020.
 2. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed datą szkolenia zobowiązuje Zamawiającego do pokrycia 100% kosztów udziału w szkoleniu jednej osoby przemnożonego przez liczbę osób, których dotyczy rezygnacja. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej w postaci e-maila.
 3. Wypełniając niniejszy formularz, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Łodzi (90-135), ul. Narutowicza 34, w celu rejestracji udziału w szkoleniu.