5.11.2020 – SZKOLENIE | Świadectwo pochodzenia towaru – co eksporterzy powinni wiedzieć?

Świadectwo pochodzenia towaru (Certificate Of Origin) jest dokumentem eksportowym występującym w handlu międzynarodowym. Dokument ten ma na celu potwierdzenie pochodzenia eksportowanego towaru i jest wymagany przez administrację celną kraju importera. Będąc warunkiem dopuszczenia towaru do obrotu rynkowego świadectwa są dokumentami często wymaganymi w kontraktach oraz np. przy stosowaniu mechanizmów zabezpieczających transakcje w handlu międzynarodowym, takich jak m.in. akredytywy czy inkasa.

Szkolenie w przystępny sposób wyjaśni podstawowe zagadnienia dotyczące reguł ustalenia pochodzenia jak i trybu wystawiania świadectwa pochodzenia – zarówno w teorii, jak i praktyce.

Szkolenie będzie prowadzone online za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do pokoju zostanie wysłany na dzień przed szkoleniem osobom zarejestrowanym na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail uczestnika.

PROGRAM:

 1. Pochodzenie towarów – definicja i w jakim celu jest określane;
 2. Podstawy prawa międzynarodowego i krajowego określania reguł nie preferencyjnego pochodzenia towarów i sposobów jego dokumentowania;
  • Prawo międzynarodowe (Ogólny Układ w Sprawie Taryf Celnych i Handlu GATT; Światowa Organizacja Handlu WTO; Porozumienie w Sprawie Reguł Pochodzenia Towarów; Ogólny System Preferencji GSP; Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania);
  • Wspólnotowe przepisy regulujące zagadnienia pochodzenia towarów.
  • Przepisy prawa krajowego wydane przez organy celno-skarbowe, oraz Krajową Izbę Gospodarczą;
 3. Ogólne zasady określania pochodzenia towarów;
 4. Jak przygotować świadectwo pochodzenia?;
  • Gdzie możemy zalegalizować świadectwo pochodzenia?;
  • Zasady sporządzania świadectw (wypełnianie formularzy);
  • Jakie dokumenty dodatkowe są wymagane do zalegalizowania świadectwa?;
  • Tryby wystawiania świadectw pochodzenia;
 5. Pytania i dyskusja na zakończenie szkolenia.

DO KOGO JEST ADRESOWANE?
| do przedsiębiorców będących aktualnymi i potencjalnymi eksporterami lub importerami;

| do pracowników działów eksportu, importu;

| do pracowników agencji celnych.
Szczegółowy program szkolenia znajduje się w załączonym formularzu.

PROWADZĄCY:
Tomasz Sętkowski – właściciel PROF-IUS, firmy członkowskiej ŁIPH, od 2012 roku cyklicznie prowadzi dla Izby szkolenia z handlu międzynarodowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, o specjalizacji prawa celnego. W latach 1991 – 2007 pracownik łódzkiej administracji celnej (zajmował się m.in. obsługą podmiotów z poziomu oddziału celnego, oraz Izby Celnej w Łodzi). Doświadczenie zdobywał także w korporacjach międzynarodowych, takich jak Corning Cable Systems czy PwC Polska, na stanowiskach związanych z obsługą celną. Odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i wdrożenie firmy do uzyskania certyfikatu AEO, analitykę celną na poziomie obszaru EMEA.

KOSZTY SZKOLENIA:

FIRMA CZŁONKOWSKA ŁIPH249 zł/netto za jednego uczestnika
FIRMA NIEZRZESZONA W ŁIPH349 zł/netto za jednego uczestnika

ZAPISY:

 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 2.11.2020 do godz.15.00 na adres mailowy: a.pawlak@izba.lodz.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza, na adres mailowy Zamawiającego zostanie wysłana faktura lub, w przypadku braku miejsc, stosowna informacja zwrotna. Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu należy wnieść na konto bankowe organizatora (Łódzkiej Izby  Przemysłowo-Handlowej) podane na fakturze  w terminie do 3.11.2020. W tytule przelewu należy podać numer faktury oraz nazwę szkolenia – Szkolenie Świadectwa pochodzenia 5.11.2020.
 2. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed datą szkolenia zobowiązuje Zamawiającego do pokrycia 100% kosztów udziału w szkoleniu jednej osoby przemnożonego przez liczbę osób, których dotyczy rezygnacja. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej w postaci e-maila.
 3. Wypełniając niniejszy formularz, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Łodzi (90-135), ul. Narutowicza 34, w celu rejestracji udziału w szkoleniu.